PORR S.A. wykona modernizację dwóch kolejnych nabrzeży w Porcie Gdańsk

PORR S.A. wykona modernizację dwóch kolejnych nabrzeży w Porcie Gdańsk

23 marca 2024 | Źródło: Port Gdańsk
PODZIEL SIĘ

Prezes Portu Gdańsk Krzysztof Kaczmarek podpisał dwie umowy z PORR S.A. na modernizację Nabrzeży - Rudowego i Bytomskiego. Łączna długość nabrzeży objętych przebudową to ponad 450 m. Inwestycja jest częścią większego projektu, który został dofinansowany z instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027 (CEF 2). Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Portu Gdańsk, wzmocnienia potencjału przeładunkowego oraz zwiększenia przepustowości.

 

Fot. Port Gdańsk

 

Na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T”, Unia Europejska przekazała dotację w wysokości blisko 100 mln euro. Przewiduje on przebudowę czterech nabrzeży Portu Wewnętrznego, o łącznej długości 1916 metrów wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną oraz  kolejową. Na pierwszy ogień idą dwa nabrzeża - Bytomskie, zlokalizowane są wzdłuż Kanału Portowego i Rudowe znajdujące się w Basenie Górniczym. Kolejne nabrzeża (Wiślane i Węglowe) będą modernizowane w późniejszym terminie, po zakończeniu procedur przetargowych.

Łączna wartość podpisanych dzisiaj umów na realizację robót budowlanych wynosi 142 mln zł brutto, z czego 51 mln zł przypada na nabrzeże Bytomskie, a 91 mln zł - na Rudowe. Inwestycja ma zostać zakończona w ciągu niepełna 2 lat.

- Są to już wiekowe i wyeksploatowane konstrukcje. Nabrzeże Rudowe zbudowano ponad 80 lat temu na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku. Przechodziło jedynie doraźne remonty. Z uwagi na zły stan techniczny (m.in. ścianki szczelnej), w 2019 r. część nabrzeża została wyłączona z obsługi statków i prowadzenia przeładunków. Nieco młodsze jest Nabrzeże  Bytomski. W części płytowej, która jest obecnie eksploatowana, zostało wybudowane prawie 60 lat temu - wyjaśnia Stefan Rudnik, dyrektor Pionu Inwestycji Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. - Wykonanie robót pogłębiarskich i zwiększenie głębokości przy nabrzeżach otwiera możliwości obsługi większych niż dotychczas jednostek przy tych obiektach, co z kolei może przełożyć się na wolumen przeładunkowy.

 

źródło: Port Gdańsk

 

Rozbudowa Nabrzeża Rudowego III, która niebawem się rozpocznie obejmie odcinek o długości 232,5 m i 18-metrowy odcinek Nabrzeża Administracyjnego. W ramach projektu zostanie wykonane nowe nabrzeże o konstrukcji płytowej wsparte na ruszcie z żelbetowych pali, z przednią stalową kombinowaną ścianką szczelną. Na nabrzeżu pojawi się też tor kolejowy o długości 265 m. W wyniku prac czerpalnych część Basenu Górniczego zostanie pogłębiona do 11,20 m (obecnie od 6,1 do 10,2 m).

- Nabrzeże będzie miało większą nośność, ma być dostosowane do prowadzenia przeładunków największymi urządzeniami samojezdnymi typu LHM 550 i Mantsinen 300. Dzięki pogłębieniu części basenu, będą mogły tu cumować statki o zanurzeniu maksymalnym do 10,60 m i nośności do 35.000 DWT) - mówi Artur Dziambor, rzecznik prasowy Portu Gdańsk.

W przeciwieństwie do Rudowego, Nabrzeże Bytomskie jest obecnie wykorzystywane do obsługi statków i prowadzenia przeładunków. Z uwagi na niezadowalający stan techniczny istniejącej części płytowej nabrzeża, oraz by umożliwić cumowanie jednostek o większych parametrach, ZMPG podjął decyzję o jego przebudowie. Modernizacja obejmie dwa odcinki: część płytową o długości ok. 143 m i część skarpową o długości 60 m.

Dzięki temu zadaniu nabrzeże zostanie wydłużone do 203 m w wyniku zalądowienia 60 m nabrzeża skarpowego. Tak jak i Rudowe, nowe Nabrzeże Bytomskie będzie miało konstrukcję płytową wspartą na ruszcie z żelbetowych pali, z przednią stalową kombinowaną ścianką szczelną. Na nabrzeżu zostanie wykonana nawierzchnia z betonu cementowego zbrojonego zbrojeniem rozproszonym.  W wyniku prac czerpalnych mających na celu pogłębienie części przy nabrzeżu do 10,20 m (obecnie ok. 6 m), będą mogły tu cumować statki o nośności do 7.000 DWT i długości 120 m. Ale możliwe też będzie dostosowanie nabrzeża do obsługi statków o nośności do 15.000 DWT i długości 145 m po usunięciu dalby i pomostu komunikacyjnego istniejącego dalbowego stanowiska przeładunkowego.

W przypadku obu nabrzeży zostanie wybudowana również nowa sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa z systemem podczyszczania, sieć elektroenergetyczna i nowe energooszczędne oświetlenie. Nabrzeża zostaną wyposażone w odbojnice punktowe i pachoły cumownicze o nośności 100T. Konstrukcja nabrzeży ma być przygotowana do późniejszego wdrożenia systemu zasilania statków z lądu podczas postoju - tzw. OPS. 

Przypomnijmy, w ciągu ostatnich 3 lat, Port Gdańsk zakończył dwie kluczowe inwestycje, również dofinansowane z programów unijnych. W Porcie Wewnętrznym został pogłębiony tor wodny na długości 7 km i zmodernizowano 5 km nabrzeży. Z kolei w Porcie Zewnętrznym rozbudowano układ drogowo-kolejowy. W ramach tego zadania powstało 7 km dróg, 10 km torów oraz 4 nowe wiadukty. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 700 mln zł.

***

Firma PORR S.A. dostarcza usługi z zakresu szeroko pojętego budownictwa inżynieryjnego, w tym obiektów o wysokim stopniu skomplikowania z zakresu budownictwa hydrotechnicznego. W zakresie budownictwa morskiego, buduje nabrzeża portowe, pirsy, falochrony, umocnienia brzegów, zbiorniki retencyjne i budowle zrzutowe.