ERA wyjaśnia wątpliwości związane z ogólną umową o użytkowaniu wagonów towarowych (GCU/AVV)

ERA wyjaśnia wątpliwości związane z ogólną umową o użytkowaniu wagonów towarowych (GCU/AVV)

25 marca 2024 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA) opracowała notę wyjaśniającą dotyczącą stosowania znowelizowanej wersji ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych (GCU/AVV). Umowa określa wzajemne prawa i obowiązki posiadaczy wagonów i przewoźników kolejowych w odniesieniu do użytkowania kolejowych wagonów towarowych jako środków transportu w Europie i poza nią.

 

Fot. Kurier Kolejowy

 

ERA opracowała „Clarification note Management of General contract for Use (GCU) in applications for single safety certificates - ERA1208-011 V 1.0”. Dokument powstał, by zapewnić wspólne rozumienia przepisów wynikających z rozporządzeń Europejskich i zapisów umowy GCU/AVV.

Agencja planuje przegląd noty nr ERA1208-011 V 1.0. Uwagi lub wątpliwości dotyczące noty można kierować na adres utk@utk.gov.pl. Po weryfikacji zasadności uwag, zostaną one zbiorczo przekazane do Agencji.

ZNOWELIZOWANA UMOWA

Ogólna umowa użytkowania wagonów (GCU/AVV) jest wielostronną umową, która została wdrożona w celu zapewnienia zgodności z jednolitymi przepisami dotyczącymi umów użytkowania pojazdów w międzynarodowym ruchu kolejowym. Znowelizowana wersja umowy GCU/AVV powoduje jednak wątpliwości zarówno uczestników rynku kolejowego jak i krajowych organów ds. bezpieczeństwa w zakresie obowiązków przewoźnika kolejowego, dysponenta (posiadacza wagonu) a podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie wagonów. W szczególności dotyczy to obowiązków związanych ze stosowaniem art. 12 (Postępowanie z wagonami) i 19 (postepowanie w przypadku uszkodzenia) umowy GCU/AVV.

Polska wersja językowa umowy GCU/AVV jest dostępna na stronie internetowej Izby Gospodarczej Transportu Lądowego