Kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej SOK w Przemyślu

Kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej SOK w Przemyślu

02 kwietnia 2024 | Autor: insp. Piotr Żłobicki | Źródło: Straż Ochrony Kolei
PODZIEL SIĘ

W dniach od 6 do 26 marca 2024 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei w Przemyślu odbył się kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej Komend Regionalnych SOK i Posterunków SOK, zorganizowany przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei. W trakcie szesnastodniowego szkolenia, 24 funkcjonariuszy pogłębiało swoją wiedzę dotyczącą pracy na stanowiskach służbowych tj. dyżurny zmiany, komendant zmiany, dyspozytor oraz starszy dyspozytor.

 

Fot. Straż Ochrony Kolei

 

Absolwenci kursu służby dyżurnej kształcili się w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei w Zbąszyniu, Fili w Przemyślu przez trzy tygodnie. W ciągu 126 godzin dydaktycznych słuchacze przygotowywali się do wykonywania zadań służbowych na stanowisku dyżurnego zmiany, komendanta zmiany, dyspozytora oraz starszego dyspozytora, poprzez nabywanie i pogłębianie swojej wiedzy. Oprócz zajęć czysto teoretycznych, były także ćwiczenia oraz warsztaty, podczas których 24 funkcjonariuszy musiało wykazać się odpowiednimi umiejętnościami zawodowymi w zakresie reakcji na zgłoszone wydarzenie, czy podejmowania odpowiedniej decyzji w sytuacjach kryzysowych.

Uczestnicy kursu musieli także wykorzystywać wewnętrzne systemy informatyczne, teleinformatyczne oraz urządzenia techniczne, którymi dysponuje służba dyżurna Straży Ochrony Kolei takie jak: System Rejestracji Zdarzeń na obszarze kolejowym, system rejestracji zgłoszeń przez telefon alarmowy, przejazdy uczestników imprez masowych, Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK), System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE).

Kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej w przemyskiej Filii Ośrodka Szkolenia SOK był również okazją do wymiany doświadczeń w zakresie podejmowania działań w określonych sytuacjach i zdarzeniach. Zajęcia na kursie przeprowadzili wykładowcy z Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei i Ośrodka Szkolenia Zawodowego SOK oraz Komendy Regionalnej SOK w Przemyślu. Była to pierwsza edycja tego szkolenia w tym roku. Kierownikiem kursu był inspektor Bartłomiej Karpiński.

Wszyscy uczestnicy otrzymali świadectwa zdobycia kwalifikacji zawodowych do wykonywania zadań służbowych na stanowisku służby dyżurnej. W trakcie zakończenia, świadectwa wręczył absolwentom kursu Komendant Komendy Regionalnej w Przemyślu Jerzy Brodowski, który wspólnie ze starszym inspektorem Zbigniewem Łokietkiem i starszym inspektorem Jakubem Koperskim pogratulował funkcjonariuszom zdanego egzaminu oraz zdobycia kolejnych doświadczeń.