UTK i Wojska Obrony Cyberprzestrzeni łączą siły

UTK i Wojska Obrony Cyberprzestrzeni łączą siły

12 kwietnia 2024 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), Ignacy Góra, oraz Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DK WOC), gen. dyw. Karol Molenda, zainicjowali współpracę w obronie cyberprzestrzeni Polski poprzez podpisanie porozumienia o współpracy. Wspólne działania sygnalizują zdecydowane kroki obu instytucji w celu wzmocnienia ochrony infrastruktury krytycznej naszego kraju przed coraz bardziej złożonymi cyberzagrożeniami.

 

UTK i Wojska Obrony Cyberprzestrzeni łączą siły
Fot. Urząd Transportu Kolejowego

 

Partnerstwo to ma zapewnić nie tylko bezpieczeństwo sieci kolejowej, ale również ochronę jej użytkowników. Współpraca będzie obejmować szeroki wachlarz działań, począwszy od wymiany doświadczeń, poprzez wspólne ćwiczenia i szkolenia, aż po współorganizowanie wydarzeń edukacyjnych takich jak wizyty studyjne i konferencje. Kluczowe znaczenie ma również opracowanie i implementacja najlepszych praktyk, procedur oraz planów działania, mających na celu skuteczną obronę przed zagrożeniami cybernetycznymi.

To porozumienie podkreśla znaczenie współpracy między wojskiem a UTK w obliczu ewoluujących zagrożeń w cyberprzestrzeni i jest kolejnym krokiem w podnoszeniu odporności kraju na cyberataki.

„To partnerstwo otwiera nowe możliwości do wymiany wiedzy i zasobów, co jest kluczowe dla zapewnienia wyższego poziomu cyberbezpieczeństwa w naszym kraju. Jestem przekonany, że nasze wspólne działania będą miały istotny wpływ na zwiększenie odporności na cyberzagrożenia” - podkreślił znaczenie tej inicjatywy dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

„W dzisiejszych czasach niezbędna jest współpraca pomiędzy wojskiem a sektorem cywilnym, aby skutecznie chronić kraj przed zagrożeniami z cyberprzestrzeni. To porozumienie jest ważnym krokiem w kierunku budowania naszych zdolności obronnych i zabezpieczania kluczowych sektorów infrastruktury, takich jak transport kolejowy” – stwierdził gen. dyw. Karol Molenda, Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Prezes UTK przypomina również o opublikowanych rekomendacjach dotyczących cyberbezpieczeństwa sektora kolejowego.