E59 - przetarg na nadzór

E59 - przetarg na nadzór

30 października 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na nadzór na modernizację linii E 59 na odcinku Wrocław - Poznań.

Fot. Dominik Skudlarski

Głównym zadaniem wykonawcy będzie nadzór nad robotami modernizacyjnymi na linii E 59 odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego, od stacji Wrocław do stacji Rawicz.

Usługa obejmuje nadzór, administrowanie i koordynację w imieniu PKP PLK realizacji umów, jakie będą podpisane z wykonawcami robót i polega w szczególności na:

  • Pełnienie funkcji inżyniera zgodnie z warunkami kontraktów wg FIDIC na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego oraz na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę,
  • Reprezentowaniu zamawiającego oraz sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami,
  • Koordynacji realizacji inwestycji na roboty budowlane na linii E 59 odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego (Rawicz – dla sygnalizacji kolejowej),
  • Współpracy z dyrektorem projektu, kierownikami kontraktów oraz z inwestorami  a także oraz wspólne koordynowanie robót modernizacji linii kolejowej E59,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 października 2011 r.