PKP Cargo wozi stal do Czech i na Słowację

PKP Cargo wozi stal do Czech i na Słowację

28 sierpnia 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP Cargo rozpoczęło realizację kolejnego, znaczącego kontraktu na przewozy stali, realizowanego samodzielnie przez terytorium trzech krajów - Polski, Czech i Słowacji.

Fot. Mikołaj Manowski

Kontrakt obejmuje dostawę kręgów stalowych z ArcelorMittal Eisenhuettenstadt (na terenie Niemiec) do ArcelorMittal Skopje (w Macedonii). PKP Cargo realizuje go na odcinku Gubin (na granicy polsko-niemieckiej) – Sturovo (na granicy słowacko-węgierskiej). Odbył się już pierwszy przewóz w ramach nowo pozyskanego kontraktu, wykonywanego we współpracy z firmą PKP Cargo International.

Największy polski przewoźnik towarowy przekazał 22 sierpnia w stacji granicznej Guben wagony próżne serii Simms pod załadunek kręgów stalowych w stacji nadania Ziltendorf, a już cztery dni później samodzielnie zrealizował przewóz ładunku przez terytorium Polski, Czech oraz Słowacji, przez przejścia graniczne Guben/Gubin - Zebrzydowice/Petrovice i Karvine - Lanzhot/Kuty - Sturovo/Szob.

Realizacja kontraktu rozpoczęła również bezpośrednią współpracę i realizację systematycznych przewozów pomiędzy PKP Cargo i Rail Cargo Hungaria na kolejnym słowacko-węgierskim przejściu granicznym, tj. Sturovo – Szob (do tej pory systematycznie realizowane przewozy były przez dwa słowacko-węgierskie przejścia graniczne: Rusovce – Rajka i Cana – Hidasnemeti).

PKP Cargo, wspólnie z PKP Cargo International, zapewnia obsługę logistyczną na całej drodze przewozu wraz z pełną informacją o przebiegu transportu, począwszy od zapewnienia wagonów próżnych pod załadunek – oferując tym samym nową jakość w przewozach.

Zakończony transport świadczy o realizowaniu przez Grupę PKP Cargo Logistics założonej strategii zarówno pod względem poszerzania wachlarza usług oferowanych klientom, jak i systematycznego rozwoju na rynkach zagranicznych.