KIO odrzuca odwołanie Newagu ws. 9 EZT-ów

KIO odrzuca odwołanie Newagu ws. 9 EZT-ów

07 maja 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Krajowa Izba Odwoławcza nie uznała protestu Newagu w sprawie przetargu na 9 EZT-ów Zachodniej Grupy Zakupowej, który producent z Nowego Sącza wniósł trzy tygodnie temu.

KIO odrzuca odwołanie Newagu ws. 9 EZT-ów
Fot. Dominik Skudlarski

Odwołanie dotyczyło przetargu na wykonanie i dostawę 9 czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń międzywojewódzkich. Zamawiającym jest Województwo Zachodniopomorskie, które prowadzi postępowanie również w imieniu Województwa Lubuskiego (razem województwa tworzą tzw. Zachodnią Grupę Zakupową).

Pierwsze dwa elektryczne zespoły trakcyjne beneficjenci projektu planują odebrać jeszcze w 2013 roku, kolejne 4 – w 2014, a trzy ostatnie przyjadą w 2015 r. Właśnie do zapisu o terminie dostaw zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia miał główne zastrzeżenia Newag. Według SIWZ wykonawca, który dostarczy pierwsze trzy EZT w ciągu 30 dni od momentu podpisania umowy uzyskuje przewagę 40 proc. w stosunku do pozostałych wykonawców. W opinii Newagu, Pesa dysponuje już przynajmniej trzema praktycznie ukończonymi EZT ze względu na przesunięcie terminów dostarczenia EZT-ów dla Wielkopolski. Tym samym firma z Bydgoszczy jest w dużo korzystniejszej sytuacji co narusza zasady uczciwej konkurencji. Newag zarzucał też zamawiającemu, że specyfikacja techniczna jest zbliżona do tej, którą ogłosiło Województwo Wielkopolskie w przetargu na 22 czteroczłonowe EZT. Tamto zamówienie realizuje Pesa. Z powyższych powodów Newag wniósł skargę, w której domagał się wprowadzenie zmian w SIWZ, polegających na wydłużeniu terminu dostaw oraz na określeniu na nowo wysokości kar umownych. Producent odwołał się w tej sprawie do Krajowej Izby Odwoławczej, która jednak nie przychyliła się do tych zastrzeżeń.

- Odwołanie zostało w całości odrzucone – informuje Maria T. Markiewicz z biura informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Oferty złożone w przetargu będą oceniane pod względem dwóch kryteriów: ceny (waga 60) oraz terminu dostawy, przekazania do eksploatacji pierwszych trzech EZT (waga 40).

Z dziewięciu zakupionych EZT-ów siedem wzmocni zachodniopomorski tabor kolejowy, a dwa – lubuski. Cztery z nich będą kursowały w relacji Świnoujście – Szczecin Główny - Poznań, a na trasę Szczecin Główny – Słupsk zostaną skierowane dwa nowe pojazdy. Jeden pozostanie w rezerwie technicznej. Natomiast tabor zakupiony przez województwo lubuskie będzie obsługiwał połączenie Poznań - Zielona Góra – Nowa Sól.