UTK: ograniczenia na bocznicy w Bodaczowie

UTK: ograniczenia na bocznicy w Bodaczowie

26 lipca 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W dniu 23 lipca 2013 roku, w związku ze stwierdzeniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego ograniczył ruch na bocznicy kolejowej Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie.

Fot. Michał Wójcicki

Zagrożenie bezpieczeństwa na bocznicy w Bodaczowie zostało stwierdzone w zakresie nieprzestrzegania przez jej użytkownika obowiązujących przepisów i regulacji zarówno w odniesieniu do posiadania wymaganych dokumentów, jak i w odniesieniu do właściwego utrzymania infrastruktury kolejowej i eksploatacji pojazdów kolejowych. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję nakazującą wprowadzenie przez bocznicę kolejową ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Ograniczenia te mają obowiązywać do czasu usunięcia przez użytkownika bocznicy wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości.

W oparciu o art. 14 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie, mając na uwadze powyższe, w dniu 24 lipca 2013 roku, prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli przeprowadzonej na bocznicy kolejowej – Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Zmodernizowane wagony w kolejnych TLK Zmodernizowane wagony w kolejnych TLK
Następny artykuł Pikietowali pod siedzibą Budimeksu Pikietowali pod siedzibą Budimeksu