Regulacje UTK: lubuski tabor PR bez zastrzeżeń

UTK: lubuski tabor PR bez zastrzeżeń

PODZIEL SIĘ

Kontrola Urzędu Transportu Kolejowego w spółce Przewozy Regionalne nie stwierdziła nieprawidłowości. Kontrolerzy odstąpili też od zaleceń pokontrolnych. To finał interwencji wojewody lubuskiego, który na początku roku poprosił marszałek Elżbietę Polak i spółkę PR o informację na temat stanu technicznego taboru kolejowego w Lubuskiem.

Fot. Kuba Batorowicz

Na początku stycznia br. doszło do awarii jednego z szynobusów starszego typu, podczas kursu w okolicach Górek Noteckich. Pod pojazdem zaczęła tlić się otulina przewodów ogrzewania. Wówczas wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch wyraził zaniepokojenie stanem technicznym taboru kolejowego w Lubuskiem i wystosował pisma do marszałek Elżbiety Polak i oraz do spółki Przewozy Regionalne. Poprosił o przedstawienie informacji na ten temat.

„Postulowana kontrola ma na celu wyeliminowanie zagrożeń związanych z wadami konstrukcyjnymi szynobusów, mogącymi skutkować podobnymi awariami w przyszłości” – napisał wojewoda w komunikacie na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kontrolę w Przewozach Regionalnych przeprowadził Urząd Transportu Kolejowego. Zakres kontroli obejmował bezpieczeństwo ruchu kolejowego i nadzór nad procedurami utrzymania pojazdów kolejowych. Wyniki okazały się uspokajające.

„W trakcie realizowanych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, działalność kontrolowanego podmiotu jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym odstąpiono od zaleceń pokontrolnych” – czytamy w orzeczeniu UTK.

Oświadczenie UTK w sprawie publikacji nt. kontroli w Oddziale Lubuskim spółki Przewozy Regionalne:

W związku z materiałem prasowym opublikowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Transportu Kolejowego oświadcza, że w jego treści podano nieprecyzyjne informacje, dotyczące kontroli przeprowadzanej w  styczniu br. w spółce Przewozy Regionalne, Oddział Lubuski w Zielonej Górze.

Kontrola obejmowała nadzór nad procedurami utrzymania kolejowych w zakresie m.in.:

  • eksploatacji i utrzymania dwóch autobusów szynowych serii SA 133 (nr 007 i 008), a nie jak wskazano, całości taboru spółki Przewozy Regionalne, Oddział Lubuski w Zielonej Górze,
  • warunków lokalowych i wyposażenia technicznego hali Punktu Utrzymania i Napraw Taboru w Rzepinie,
  • kompetencji i kwalifikacji właściciela i pracowników firmy „SELUCH” Selka Dariusz, która jako podwykonawca spółki Przewozy Regionalne, realizuje usługi w zakresie utrzymania wyżej wymienionych pojazdów.

Na podstawie ustaleń z kontroli stwierdzono, że działalność kontrolowanego podmiotu w zakresie nadzoru nad procedurami utrzymania pojazdów kolejowych, dla dwóch autobusów szynowych serii SA 133 (nr 007 i 008), jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.