Apelują o remont linii Radom – Tomaszów Mazowiecki

Apelują o remont linii Radom – Tomaszów Mazowiecki

13 stycznia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Stowarzyszenie Inwestycje Radomskie zwróciło się do marszałka województwa mazowieckiego o zabezpieczenie w budżecie na lata 2014-2020 środków finansowych na rewitalizację linii kolejowej nr 22 łączącej Radom z Tomaszowem Mazowieckim.

Apelują o remont linii Radom – Tomaszów Mazowiecki
Fot. Rafał Wilgusiak

– Stale pogarszający się stan infrastruktury kolejowej na linii nr 22 sprawia, że sukcesywnie pogarsza się standard obsługi podróżnych korzystających pociągów kursujących na tej trasie – wskazuje Radomir Jasiński, prezes Radomskich Inwestycji. – Mając powyższe na uwadze zwracamy się z wnioskiem o podjęcie pilnych i niezbędnych w naszej opinii prac remontowych. W szczególności dotyczy to likwidacji miejscowych ograniczeń prędkości – dodaje.

Według stowarzyszenia najbardziej newralgicznymi miejscami są:  stacja Radom Krychnowice, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h spowodowane złym stanem nawierzchni, przejazd kolejowy pomiędzy stacjami Radom Krychnowice i Wolanów, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h spowodowane brakiem obsługi przejazdu kolejowego oraz odcinek między stacjami Wolanów i Przysucha – tam występują cztery miejscowe ograniczenia prędkości do 30 km/h także spowodowane złym stanem nawierzchni.

– Likwidacja wymienionych ograniczeń w istotny sposób poprawiłaby efektywność pracy przewozowej na linii nr 22 przy minimalnych (w skali możliwości budżetowych województwa) nakładach finansowych. Projekt można by zrealizować już w najbliższym roku – uważa prezes Radomskich Inwestycji. – W dalszej kolejności należałoby podjąć prace zmierzające do całościowej wymiany szyn i podbicia torowiska oraz remontu newralgicznych rozjazdów na przedmiotowej trasie.

Całość prac na linii z Radomia w kierunku Opoczna i Tomaszowa Mazowieckiego – w opinii stowarzyszenia - można stosunkowo niewielkimi kosztami zrealizować w najbliższej pespektywie finansowej UE odnosząc poważne korzyści w zakresie równoważenia rozwoju regionu.

– Linia nr 22, wraz z magistralą nr 26 Łuków – Radom jest bowiem niemal idealnie równoleżnikowym łącznikiem spinającym region lubelski, przez Pionki, Radom, Przysuchę z regionem łódzkim a tym samym stymulatorem pasa równoważenia rozwoju – podkreśla Radomir Jasiński.

Stowarzyszenie wskazuje, że do realizacji zadania można wykorzystać środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W dokumencie zapisano 135 mln euro na inwestycje kolejowe,  z czego 78 mln zostanie przeznaczone na infrastrukturę, a 57 mln na tabor.