Miliardy złotych na strategiczne projekty komunikacyjne w Łodzi

Miliardy złotych na strategiczne projekty komunikacyjne w Łodzi

03 czerwca 2016 | Autor: RW | Źródło: Urząd Miasta Łodzi
PODZIEL SIĘ

Dwa łódzkie projekty o strategicznym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju uzyskają dofinansowanie z Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko w wysokości 2,3 mld zł – poinformowała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Oprócz budowy tunelu kolejowego łączącego stacje Łódź Kaliska i Łódź Fabryczna, dofinansowany zostanie transport publiczny.

Fot. zdit.uml.lodz.pl

Jak poinformowała prezydent Zdanowska, 31 maja wiceminister rozwoju Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany "Szczegółowy opis osi priorytetowych (SzOOP) Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020".

– Do tej pory na liście tej znajdował się tunel średnicowy, który ma połączyć stacje Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska. Teraz pojawiła się nowa inwestycja, którą umownie nazywamy „Tramwajem dla Łodzi" – zaznaczyła. W sumie koszty obu inwestycji wyniosą prawie 3 mld zł, z czego ok. 2,3 mld zł pochodzić będzie z środków unijnych.

Budowa tunelu to przedsięwzięcie istotne nie tylko dla Łodzi, ale i całego kraju. Projekt pod nazwą "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec" będzie realizowany przez PKP PLK. Szacowana kwota dofinansowania to 1,76 mld zł.

Przypomnijmy, że tunel ma posiadać dwa przystankiL Łódź Centrum u zbiegu ulic Zielonej, Zachodniej i Kościuszki oraz Łódź Manufaktura w rejonie ulic Ogrodowej, Karskiego i Drewnowskiej. Dzięki temu Łódzka Kolej Aglomeracyjna będzie mogła obsługiwać centrum miasta. Wybudowany tunel usprawni też ruch w centrum i zaktywizuje obszar w obrębie Śródmieścia.

Drugim projektem jest "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi". Szacowany wkład środków UE to 411 mln zł. Realizacja projektu rusza już w tym roku i zaczyna się od przebudowy skrzyżowania ul. Dąbrowskiego - al. Rydza - Śmigłego. Docelowo chodzi o zintegrowanie całej sieci tramwajowej, dalszą przebudowę torowisk oraz zakup nowego taboru.

W ten sposób Łódź zyska prawie 11 km zmodernizowanych i dobudowanych linii tramwajowych, a także integrację sieci tramwajowej z Łódzkim Tramwajem Regionalnym, Trasą W-Z i Łódzką Koleją Aglomeracyjną.

Kolejne etapy projektu realizowane będą do końca 2021 r. Obejmą m.in. budowę nowej linii tramwajowej na ul. Nowowęglowej od ul. Tramwajowej do włączenia w ul. Kopcińskiego wraz z przebudową wiaduktu na ul. Kopcińskiego, przebudowę linii tramwajowej na al. Śmigłego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dąbrowskiego oraz przebudowę torowiska wraz z infrastrukturą na ulicach: Przybyszewskiego, Dąbrowskiego, Rzgowskiej. Nowe torowisko, łączące al. Śmigłego-Rydza z ul. Rzgowską, powstanie na ul. Broniewskiego.

Plany zakładają też przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowego na ul. Przybyszewskiego nad torami kolejowymi wraz z rozbudową układu drogowego w rejonie tych obiektów. Zmodernizowana zostanie zajezdnia Chocianowice. Planuje się też zakup 30 nowoczesnych tramwajów.