Poznań przeznaczy 24 mln zł na remonty torowisk tramwajowych w 2017 r.

Poznań przeznaczy 24 mln zł na remonty torowisk tramwajowych w 2017 r.

02 marca 2017 | Źródło: MPK Poznań
PODZIEL SIĘ

To kolejny rok, kiedy Poznań inwestuje w infrastrukturę torowo-sieciową. Zaplanowane prace są niezbędne dla utrzymania sprawności infrastruktury tramwajowej i zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z komunikacji miejskiej. Pierwszy z przewidzianych na ten rok remontów rozpocznie się w połowie marca. 

Fot. MPK Poznań

Duża skala i zakres zaplanowanych remontów wynika z priorytetowego traktowania transportu publicznego przez władze Miasta Poznania. Konsekwencją tego podejścia jest nacisk na  dbałość o stan infrastruktury, która warunkuje jakość podróży.

Warto wspomnieć, że w 2014 r. na odnowę infrastruktury torowo-sieciowej przeznaczono 2,9 mln zł, w 2015 r. na prace przeznaczono 13 mln zł, a w 2016 r. – 22 mln zł. W 2017 r. na odnowę torowisk i infrastruktury energetycznej zarezerwowano 24 mln zł.

Pierwszy z przewidzianych na ten rok remontów rozpocznie się w połowie marca na skrzyżowaniu ul. Fredry i Mielżyńskiego oraz pl. Wielkopolskim. Następnie odnowione zostaną także m.in. fragmenty torowisk na ul. Królowej Jadwigi, 28 Czerwca 1956r., Dąbrowskiego (po otwarciu dla ruchu tramwajowego ulic Zwierzynieckiej i Kraszewskiego), a także węzeł Bałtyk.

Zaplanowane prace remontowe oraz modernizacyjne mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Zostały zaplanowane tak, aby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i pasażerów transportu publicznego. W miarę możliwości, w jednym terminie będą wykonywane wszystkie prace mające wpływ na funkcjonowanie komunikacji na jednej trasie. Tak będzie m.in. w przypadku prac na trasie na Połabską, czy też na ul. Królowej Jadwigi. Dodatkowo, w trakcie zamknięcia Królowej Jadwigi, na Górnej Widzie wykonane zostaną przystanki wiedeńskie Różana.

Wszelkie konieczne zmiany w organizacji ruchu i układzie komunikacyjnym, są wspólną, wzajemnie konsultowaną decyzją wielu jednostek miejskich. Dokładamy starań, aby w jak najbardziej optymalny sposób skoordynować zaplanowane prace, m.in. uwzględniając planowane rozpoczęcie prac w ramach przebudowy Centrum.

Poniżej prezentujemy listę planowanych prac remontowych wraz z orientacyjnymi terminami ich prowadzenia.

Część zaplanowanych prac, jak np. naprawa nawierzchni platform na przystankach Arciszewskiego, Arena; budowa przystanku PST Most Teatralny, czy wymiana nawierzchni torowej na pętli Budziszyńska (wrzesień) będą prowadzone bez konieczności wstrzymania ruchu tramwajowego.