Jak powiązać żeglugę śródlądową z portami i koleją pokaże próbny rejs kontenerowej barki Wisłą

Jak powiązać żeglugę śródlądową z portami i koleją pokaże próbny rejs kontenerowej barki Wisłą

18 kwietnia 2017 | Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
PODZIEL SIĘ

Transport śródlądowymi drogami wodnymi jest ekonomiczny, ekologiczny i bezpieczny. Udowodni to załoga barki, która 19 kwietnia br. wypłynęła z gdańskiego portu morskiego i w dziewięć dni, pokonując przeszkody nawigacyjne, dotrze do Warszawy. Cztery dni zajmie powrót - tyle czasu realnie potrzeba na pokonanie tego odcinka z ładunkiem. 

Fot. flickrhivemind.net

Ok. godz. 12 barka przypłynęła do Przegaliny, a następnie ok. godz. 16.30, przy nabrzeżu basenu stoczni Admiral Boats w Tczewie (ul. Czatkowskiego 2a), zostanie zademonstrowany przeładunek 20-stopowego kontenera z barki na nabrzeże. Stamtąd docelowo ma trafić na wagon lub naczepę. 

Łatwo nie będzie, bo Wisła jest zdegradowanym szlakiem wodnym, wymagającym pilnej rewitalizacji. Jednak Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz - organizatorzy rejsu - chcą pokazać, że nawet przy niekorzystnych warunkach nawigacyjnych możliwy jest ograniczony transport kontenerów w górę rzeki do centrum kraju. Rzecz jest pilna i ważna, bo w portach Gdańska i Gdyni rosną przeładunki kontenerów przywożonych drogą morską i dalszy transport w głąb kraju drogami i koleją na dłuższą metę stanie się niewydolny. Jak mowił Marcin Białek, naczelnik Wydziału Transportu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, podczas V Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2017 resort wpiera inicjatywy kierujące transport intermodalny oraz multimodalny zarówno w stronę transportu morskiego, jak i żeglugi śródlądowej bliskiego i dalekiego zasięgu. 

Rejs promocyjny ma upowszechnić wiedzę społeczeństwa na temat gospodarczego wykorzystania rzek i śródlądowych portów. Jeden z nich - największy na szlaku z Gdańska do Warszawy - ma powstać w zakolu Wisły między Bydgoszczą a Solcem Kujawskim i pełnić rolę platformy multimodalnej, czyli połączonych węzłów przeładunkowych: wodnego, kolejowego i samochodowego.

Na barce (właściwie zestawie pchanym, jako że napęd będzie stanowił pchacz) odbywać się będą spotkania zespołów problemowych ds. inwestycji na międzynarodowych drogach wodnych E-40 (polskiego odcinka drogi wodnej Bałtyk - Morze Czarne) i E-70 (Morze Północne - Odra - Wisła). W Tczewie, Grudziądzu, Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku organizatorzy zwołają konferencje prasowe i zaproszą mieszkańców na imprezy integracyjne.

W bydgoskim Brdyujściu odbędzie się pokazowy przeładunek kontenerów, na Wyspie Młyńskiej wystawa zatytułowana "Gospodarcze wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych", zaś na przystani "Bydgoszcz" seminarium pn. "Przyszłość żeglugi śródlądowej w Polsce, wyzwania i możliwości rozwoju".

Podczas rejsu obradować będą zespoły robocze zajmujące się problematyką wodną. Zaprezentowane zostaną samorządowe inicjatywy na rzecz gospodarki wodnej regionu dolnej Wisły. Na pomorskim odcinku Wisły przeprowadzone zostaną również warsztaty dot. znaczenia dróg wodnych w obsłudze portów morskich.

Wyprawa w górę rzeki będzie miała również aspekt badawczy - załoga reprezentowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych) i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej w Toruniu) zdobędzie dane, które posłużą do sporządzenia studium lokalizacyjnego platformy multimodalnej w rejonie Bydgoszczy i Solca Kujawskiego, jak również przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej "Studium wykonalności dla dolnej Wisły" i zaprojektowania oraz budowy nowoczesnej, płaskodennej jednostki pływającej po Wiśle, przystosowanej do przewożenia kontenerów.

Całe wydarzenie odbędzie się w ramach międzynarodowego projektu EMMA, który ma zwiększyć możliwości przewozu towarów i rozwinąć logistykę w państwach nadbałtyckich. Szczególny nacisk kładzie się na transport śródlądowy i morski. Spośród 21 podmiotów uczestniczących w projekcie EMMA, cztery są z Polski, w tym Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz. Rejs kontenerowy barką wpisuje się również w obchody Rokiem Rzeki Wisły, który został zainicjonowany upamiętnieniem 550. rocznicy pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Na te obchody wpisują się liczne wydarzenia organizowane we wszystkich województwach położonych nad Wisłą.

Pełna nazwa projektu EMMA to "Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych". Projekt współfinansowany jest w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego.