MIB: pierwszy etap wspólnego biletu wystartuje w 2017 r.

MIB: pierwszy etap wspólnego biletu wystartuje w 2017 r.

23 maja 2017 | Autor: ŁK
PODZIEL SIĘ

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapewnia, że wdrożenie kolejowego wspólnego biletu jest jednym z priorytetów resortu. Projekt będzie podzielony na etapy, a usługa w ograniczonym zakresie ma być dostępna już w 2017 r.

MIB: pierwszy etap wspólnego biletu wystartuje w 2017 r.
Fot. Kurier Kolejowy

MIB chce skorzystać z najlepszych doświadczeń w różnych rejonach kraju we wdrażaniu integracji taryfowej. Z uwagi na dużą złożoność projektu wspólnego biletu oraz skomplikowany charakter tego procesu, jego realizacja zapewne zostanie rozłożona na etapy, ale MIB chce by prace zakończyły się jeszcze w czasie trwania obecnej kadencji Sejmu.

– Obecnie w resorcie prowadzone są prace analityczne ukierunkowane na określenie uwarunkowań i możliwości technologicznych i organizacyjnych, które umożliwią wypracowanie docelowej koncepcji wspólnego biletu. MIB podjęło odpowiednie działania, doprowadzając do opracowania wstępnych założeń projektu rozwiązującego ten problem. Strony współdziałające przy realizacji tego projektu dokładają wszelkich starań, aby usługa ta funkcjonowała w pewnym zakresie już w 2017 roku – napisał Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury i budownictwa w odpowiedzi na interpelację posła Krzysztofa Sitarskiego.

Celem projektu wspólnego biletu jest udostępnienie nowoczesnej usługi poprzez stworzenie podróżnemu możliwości zakupu jednego biletu na cały przejazd koleją (wszystkie pociągi łączące punkt odjazdu z punktem przyjazdu), niezależnie od kanału sprzedaży i przewoźnika. Dla osiągnięcia założonych celów konieczne będzie współdziałanie wszystkich przewoźników pasażerskich w Polsce w celu wypracowania nowych ram dla planowania podróży koleją i zakupu biletu. Ministerstwo infrastruktury rozważa w dalszej perspektywie przeprowadzenie integracji międzygałęziowej, w tym z transportem miejskim.

Pierwsze przykłady integracji międzygałęziowej już działają. Wspólne bilety z organizatorami komunikacji miejskiej oferują Koleje Mazowieckie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje Małopolskie i Koleje Śląskie, a także Przewozy Regionalne. MIB dąży do tego, aby wspólny bilet był projektem biznesowym wszystkich zaangażowanych podmiotów (interesariuszy), ponieważ przyniesie on korzyści nie tylko pasażerom, ale również przewoźnikom i całemu sektorowi kolejowemu. Wdrożenie wspólnego biletu będzie się wiązać ze znacznymi zmianami w funkcjonowaniu systemów sprzedaży biletów kolejowych w Polsce, co niewątpliwie będzie wyzwaniem dla całego sektora kolejowego MIB zapewnia jednak, że będzie dążyć do rozwiązywania pojawiających się wyzwań i zagrożeń.

Należy zauważyć, że projekt realizowany będzie etapowo. Rok 2017 będzie obejmował I etap wdrożenia projektu. Prace analityczne nad tym etapem są bardzo zaawansowane i w niedługim czasie etap zacznie być realizowany – napisał wiceminister Bittel.