Newag zbuduje innowacyjną lokomotywę

Newag zbuduje innowacyjną lokomotywę

26 czerwca 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Spółka Newag poinformowała, że rozpoczyna prace projektowe nad nową czteroosiową lokomotywą z zaawansowanymi spalinowo-elektrycznymi wielosystemowymi układami napędowymi zgodna z TSI 2014. Jak przekonuje producent ma to być pierwszy na świecie tego typu pojazd. Projekt będzie dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Fot. Kuba Gułajewski

Rezultatem wykonania projektu będzie uzupełnienie oferty spółki o czteroosiową lokomotywę, w pełni zgodną z najnowszymi Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności, zdolną do poruszania się po pod różnymi systemami trakcyjnymi (prądu stałego i zmiennego) funkcjonującymi w Europie, jak też po niezelektryfikowanych odcinkach z wykorzystaniem jazdy na silniku spalinowym umożliwiając tym samym realizację lekkich prac manewrowych i jazd po bocznicach oraz zajazdów ze szlaku w przypadku braku zasilania trakcyjnego.

- Dysponując tego rodzaju lokomotywą Newag będzie w stanie rozszerzyć działalność w zakresie lokomotyw na rynku europejskim, oferując niedostępny dotychczas na rynku produkt. W ocenie Spółki zapotrzebowanie na tego rodzaju produkt, poza Polską, istnieje w szczególności w krajach takich jak Republika Czeska, Słowacja i Niemcy - czytamy w komunikacie giełdowym spółki

Szacowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 31 199 903,57 zł. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.07.2017 do 28.02.2020.

Projekt będzie dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na podstawie zawartej przez Newag z NCBiR umowy o dofinansowanie, w ramach której NCBiR udzieli spółce dofinansowania projektu w kwocie nieprzekraczającej 12 479 961,43 zł.

Producent zobowiązuje się zapewnić trwałość efektów projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu (okres trwałości projektu). W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.