Pesa dostarczy dwa szynobusy do Poznania za 25 mln zł

Pesa dostarczy dwa szynobusy do Poznania za 25 mln zł

09 listopada 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Bydgoski producent taboru jako jedyny złożył ofertę na dostarczenie dwóch dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych dla Poznania. Wartość kontraktu z minimum 3-letnią gwarancją utrzymania technicznego i wyszkoleniem pracowników wynosi ok 25 mln zł.

Fot. Koleje Wielkopolskie

Przedmiotem zamówienia w dwukrotnie przekładanym przetargu ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego była dostawa dwóch dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych wyprodukowanych i dopuszczonych do eksploatacji po 1. stycznia 2015 r., wraz z:

  • udzieleniem instruktaży technicznych w zakresie obsługi i utrzymania pojazdów;
  • udzieleniem minimum 3-letniej gwarancji na dostarczone pojazdy;
  • opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej;
  • udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.

Kryteriami oceny przy wyborze najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin dostawy (30%) i długość okresu gwarancji (10%). Jedyna oferta złożona przez Pesę, która spełniała wymagania zawarte w specyfikacji, została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o wszystkie kryteria oceny.

Zgodnie z umową zakupione pojazdy powinny zostać dostarczone do Punktu Utrzymania Taboru Kolei Wielkopolskich w Poznaniu najpóźniej do 15 grudnia br.