Umowa na koncepcję programową dla S12 Piaski – Dorohusk podpisana

Umowa na koncepcję programową dla S12 Piaski – Dorohusk podpisana

05 marca 2019 | Autor: POM | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Cała S12 od Piask do granicy z Ukrainą w Dorohusku jest już w opracowywaniu kolejnego etapu dokumentacji. Przedstawiciele GDDKiA podpisali dwie umowy na wykonanie koncepcji programowej od Piask do w. Chełm Zachód (34,6 km) oraz od w. Chełm Wschód do Dorohuska (23 km). Oznacza to, że opracowywana jest dokumentacja dla całego odcinka drogi ekspresowej S12 od Piask k. Lublina do granicy z Ukrainą w Dorohusku o długości 75 km. 

Fot. GDDKiA

Wykonawca obu umów, firma TPF, będzie miała 23 miesiące na realizację. Łączny koszt opracowania dokumentacji ustalającej ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji oraz przeprowadzone rozpoznanie podłoża gruntowego to blisko 9,7 mln zł. Projektanci przygotują analizy i prognozy ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg, a także opracowania geologiczno–inżynierskich, hydrogeologicznych, geotechnicznych i hydrologiczno-hydraulicznych. Wyniki ich pracy posłużą również do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie projektuj i buduj.

Przebieg przyszłej drogi ekspresowej S12 od Piask do Dorohuska jest już ustalony decyzją środowiskową i nie ulegnie zmianie. Projektanci przygotują propozycje rozwiązań obsługi ruchu lokalnego, dojazdów do pól i posesji. Rozwiązania te zostaną przedstawione mieszkańcom terenów, przez które poprowadzi przyszła S12 podczas spotkań informacyjnych. Będzie to ostatni czas na zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu.