W 2018 roku wolumen ładunków kontenerowych przewożonych koleją wzrósł o 60 procent

W 2018 roku wolumen ładunków kontenerowych przewożonych koleją wzrósł o 60 procent

08 kwietnia 2019 | Autor: RD | Źródło: PKP SA
PODZIEL SIĘ

Na początku br. kwietnia w Kazachstanie odbyło się kolejne posiedzenie grupy roboczej ds. organizacji przewozów pociągów kontenerowych w relacji Chiny – Europa, która działa na podstawie porozumienia o realizacji przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku zawartego między kolejami z siedmiu państw. Kluczowym tematem rozmów było podsumowanie zeszłorocznych wyników przewozowych. W 2018 roku wolumen ładunków kontenerowych przewożonych koleją wzrósł o prawie 60 procent. 

Fot. Pixabay

Głównym tematem zorganizowanego w stolicy Kazachstanu posiedzenia było podsumowanie współpracy i analiza wolumenów towarów przewożonych pociągami kontenerowymi po terytorium Chin, Mongolii, Kazachstanu, Rosji, Białorusi, Polski i Niemiec. W 2018 roku poziom przewozów wyraźnie przewyższył wcześniejsze prognozy Kolei Chińskich i osiągnął wartość (bez uwzględnienia pociągów jadących do Rosji i do Białorusi) o 59% większą w porównaniu z rokiem 2017. Co więcej,  Koleje Chińskie przewidują 10-procentowy wzrost potoków ładunków w 2019 roku. Tak dobre wyniki przewozowe to efekt dużego zaangażowania wszystkich kolei z siedmiu państw.

Rola Grupy PKP w porozumieniu zawartym między siedmioma kolejami jest kluczowa z uwagi na fakt, że pociągi nadawane z Chin przekraczają granicę Unii Europejskiej głównie przez jedno białorusko-polskie przejście graniczne Brześć – Terespol. Stąd też niezwykle istotna jest kompleksowa modernizacja infrastruktury w rejonie Terespola oraz w pobliżu innych przejść granicznych. Jeszcze w 2018 roku ruszyły pilotażowe przejazdy pociągów towarowych przez przejście graniczne Świsłocz – Siemianówka, a 2019 roku wznowiony zostanie ruch pomiędzy stacjami Wysokolitowsk i Czeremcha.

Podczas posiedzenia podsumowano również wyniki prac grup roboczych ekspertów działających w ramach Wspólnej Grupy Roboczej (ds. organizacji przewozów i marketingu oraz współdziałania informatycznego) oraz opracowano plany prac na 2019 rok. Wspólna Grupa Robocza pozytywnie oceniła działanie grup ekspertów, zwłaszcza w kwestii postępów nad pracami związanymi z podpisaniem porozumień pomiędzy stronami-uczestnikami o elektronicznej wymianie danych.

Gospodarzem IV posiedzenia Wspólnej Grupy Roboczej były Koleje Kazachstańskie. Delegacje przyjął Kanat Almagambetow, wiceprezydent narodowej spółki Kazachstan Temir Żoły. Uczestnicy posiedzenia odbyli również przejazd na położoną przy granicy z Chinami stację Altynkol oraz do punktu przeładunkowego Horgos. Podczas wizyty przedstawiciele biorący udział w delegacji mogli zobaczyć m.in. prace wykonywane przez Koleje Kazachstańskie na punkcie stycznym z Chinami, polegające na przeładunku oraz wymianie wózków normalnotorowych na szersze. Strona polska reprezentowała była przez przedstawicieli PKP S.A. i PKP CARGO. Delegacji przewodniczył Władysław Szczepkowski, pełnomocnik zarządu PKP S.A. ds. korporacyjnych.

Warto dodać, że gospodarzem piątego posiedzenia Wspólnej Grupy Roboczej będzie PKP S.A., a spotkanie odbędzie się 25-26 września 2019 r. w Gdańsku, podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO.