Dobre wyniki NEWAGU w I kwartale.

Dobre wyniki NEWAGU w I kwartale.

21 maja 2019 | Autor: Marcin Zieliński | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Newag opublikował wynik w raporcie kwartalnym za 1Q2019. Spółka zanotowała 141,5 MPLN przychodów ze sprzedaży, ponad 13 milionów zysku EBITDA oraz bardzo niewielką stratę netto na poziomie 1,3 miliona złotych.

Fot. Newag

Marża EBITDA to 9,5%, co jak na produkcję przemysłową jest dobrym wynikiem. Spółka wykazała jednak niewielką stratę netto – ok 1,3 miliona złotych. Zwracam uwagę na wysokie zadłużenie firmy – kredyty w wysokości 296 milionów złotych oraz zobowiązania z tytułu leasingu, o łącznej wartości 133 miliony złotych. Zobowiązania te będą powodowały wysokie koszty finansowe, które mogą przyczynić się do obniżenia wyniku finansowego. Strata netto w pierwszym kwartale przełożyła się na stratę na 1 akcję o wartości 0,03 złotego. Newag pozostaje spółką dywidendową, w 2019 zamierza wypłacić 0,75 zł dywidendy na 1 akcje co daje stopę dywidendy 4,5% przy kursie akcji 16,40, na zamknięciu sesji giełdowej 20 maja.