Poznaliśmy oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka A2

Poznaliśmy oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka A2

11 stycznia 2020 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Otworzone zostały oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę trzeciego, a zarazem ostatniego odcinka autostrady A2 pomiędzy końcem obwodnicy Mińska Mazowieckiego a początkiem obwodnicy Siedlec. Chodzi o ponad 12-kilometrowy fragment od węzła Groszki do węzła Siedlce Zachód (Swoboda). Wpłynęło dziewięć ofert, z czego sześć w kosztorysie GDDKiA.

 • Znamy już wykonawców zainteresowanych budową 37 km A2
 • W budowie są dwa odcinki od węzła Lubelska do obwodnicy Mińska Mazowieckiego
 • W projektowaniu pozostałe dwa odcinki od Siedlec przez Białą Podlaską aż do granicy państwa (Kukuryki)
Fot. GDDKiA

Najniższą ofertę na kwotę 559 161 350,57 zł złożyła firma POLAQUA. Budżet GDDKiA wynosi 629 877 094,82 zł brutto.

Pozostałe oferty:

 • 591 454 419,16 zł - China State Construction Engineering, Chiny
 • 594 951 642,23 zł - Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor
 • 609 100 105,58 zł - Konsorcjum firm: PORR i UNIBEP
 • 609 988 896,83 zł - Mostostal Warszawa
 • 614 773 549,83 zł - STRABAG
 • 648 846 631,99 zł - Mota-Engil Central Europe
 • 727 347 084,43 zł - STECOL, Chiny
 • 749 195 586,73 zł - BUDIMEX

Jak będą oceniane oferty?
Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowania zostały ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

 • przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy – 30 proc.,
 • termin realizacji kontraktu - 10 proc.,
 • cena - 60 proc.

Czas realizacji zadania

Wykonawca na realizację zadania będzie miał 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (w tym złożenie wniosku o ZRID po 10 miesiącach od podpisania umowy).

Zakres prac

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa po nowym śladzie ok. 12,5 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Źródło: GDDKiA

Dla zwiększenia konkurencyjności GDDKiA daje potencjalnym wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sami mogą zdecydować czy trasę główną zbudują betonową czy bitumiczną, przy zachowaniu wymagań jakościowych stawianych przez GDDKiA. To nowe zapisy w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę.

 A2 na wschód od Warszawy:

w realizacji:

 • w. Lubelska - w. Warszawa Wschód (nazwa robocza Konik, długość 5,6 km), w realizacji w trybie P&B, wykonawca: Polaqua, wartość robót 214,2 mln zł,
 • w. Konik - obw. Mińska Mazowieckiego (9,2 km), w realizacji w trybie P&B, wykonawca Polaqua, wartość robót 323,5 mln zł.

Łączny koszt realizacji na obu odcinkach ok. 764,3 mln zł. Planowane oddanie III kw. 2020 r.

w przygotowaniu:

 • Siedlce - Biała Podlaska (63,5 km),

w realizacji koncepcja programowa, wykonawca Multiconsult (termin – kwiecień 2020 r.), realizacja P&B planowana na lata 2022-2024,

 • Biała Podlaska - gr. państwa (32 km),

w realizacji koncepcja programowa, wykonawca Multiconsult (termin – sierpień 2020 r.), realizacja P&B planowana na lata 2022-2024.