Budimex w blasku Złotego Listka CSR tygodnika Polityka

Budimex w blasku Złotego Listka CSR tygodnika Polityka

10 czerwca 2020 | Źródło: Budimex
PODZIEL SIĘ

Budimex  uhonorowany został  przez Tygodnik Polityka Złotym Listkiem CSR, czyli najwyższym z możliwych wyróżnień w tym rankingu. To najbardziej prestiżowa i wartościowa nagroda z zakresu CSR na rynku, którą w tym roku otrzymało jedynie szesnaście firm, wśród nich: PKN Orlen, Santander, Millenium, Polpharma, Tauron Polska czy Energia SA.

Cezary Mączka – Członek Zarządu Budimex SA. Fot. Budimex

 

 

Odpowiedzialność i zaangażowanie jest naturalną częścią filozofii naszego działania na rynku. Jako generalny wykonawca dotrzymujemy terminów i zobowiązań wobec naszych inwestorów. Prowadzimy programy duże i długoterminowe programy społeczne: Strefa Rodzica i Hello ICE z których skorzystało już ponad 0,5 mln dzieci – mówi Cezary Mączka – Członek Zarządu Budimex SA któremu podlegają działania CSR w firmie.

 

 

 

Tygodnik POLITYKA we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu co roku przygotowują zestawienie Złotych, Srebrnych i Białych Listków CSR POLITYKI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złoty Listek CSR POLITYKI  otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z pracownikami. Firmy opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania czynnikami ESG jest całościowy system zarządzania etyką oraz spisany i publiczny dokument, który definiuje zasady postępowania w działalności biznesowej oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań, informujemy cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy, które podlegają zewnętrznej niezależnej weryfikacji – dodaje Cezary Mączka.

Budimex awansował także w innymi rankingu firm CSR. W zestawieniu odpowiedzialnych firm (Dziennik Gazeta Prawna) uplasował się na 6. pozycji awansując tym samym o 12 miejsc w stosunku do roku ubiegłego, kiedy zajął 18. miejsce.