GK RAFAMET podsumowuje I półrocze 2020 roku i pokazuje znakomity lipiec!

GK RAFAMET podsumowuje I półrocze 2020 roku i pokazuje znakomity lipiec!

14 września 2020 | Źródło: Rafamet
PODZIEL SIĘ

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w omawianym okresie 2020 roku wyniosły 51,15 mln zł i były wyższe o 3,89 mln zł od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Fot. Rafamet

Zarząd Spółki, przekazując raport półroczny, który zamknął się ujemnym skonsolidowanym wynikiem finansowym netto na poziomie 2,87 mln zł, przedstawił również skonsolidowane wyniki finansowe za okres od stycznia do lipca br., które pokazują wyjątkowo dobra zmianę trendu, gdyż firmom GK RAFAMET udało się w lipcu br. zmniejszyć stratę netto do poziomu 1,85 mln zł w ujęciu narastającym.

 – Jesteśmy bardzo zadowoleni z narastających za okres do końca sierpnia br. (spółka opublikowała dane do końca lipca br.) wyników sprzedażowych oraz trendu zmniejszania straty z pierwszych, trudnych miesięcy br. Stan posiadanych i przygotowywanych kontraktów na końcówkę roku 2020 oraz rok 2021 powoduje, że z coraz większym optymizmem patrzymy na możliwość oceny tego roku jako roku dobrego czy wręcz bardzo dobrego! Uregulowaliśmy wszystkie przesunięte w następstwie COVID-19 płatności podatkowe i zusowskie i nie musieliśmy korzystać z żadnych innych form pomocy państwowej dostępnych dla „DUŻYCH” przedsiębiorstw. Co szczególnie nas cieszy utrzymujemy wysoką i bezpieczną płynność finansową, która jest silniejsza od tej z roku poprzedniego. Największym wyzwaniem dla naszej firmy obecnie jest zwiększenie zatrudnienia w grupie automatyków oraz wykwalifikowanych monterów a także operatorów obrabiarek CNC (frezer, tokarz, szlifierz).  W tych zawodach możemy od zaraz zatrudnić ponad 20 osób – podsumowuje  Prezes Zarządu RAFAMET S.A., E. Longin Wons. 
 

***

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z Kuźni Raciborskiej jest jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje). Wykonuje również, na jednostkowe zamówienia, wielkogabarytowe obrabiarki specjalistyczne dla odbiorców w sektorach: energetycznym, maszynowym, stoczniowym oraz hutniczym. Udział eksportu w sprzedaży ogółem to około 68-85 proc. Kapitał zakładowy wynosi 43.187.010 zł.