Kryteria decyzyjne odnowy parku pojazdów trakcyjnych

Kryteria decyzyjne odnowy parku pojazdów trakcyjnych

21 września 2020 | Autor: Witold Bawor | Źródło: Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
PODZIEL SIĘ

Zgodnie z zapowiedzią Kuriera Kolejowego prezentujemy w ramach debaty dotyczącej celowości i efektywności modernizacji lokomotyw opracowanie pt. "Kryteria decyzyjne odnowy parku pojazdów trakcyjnych", którego autorem jest Pan Witold Bawor – Członek  Zarządu PKP S.A., zarazem Członek Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

 

Fot. SEiMTS

Stymulantem rozwoju i podnoszenia konkurencyjności transportu kolejowego, oprócz właściwej polityki transportowej państwa, jest także prowadzenie działań zorientowanych na inwestycje i restrukturyzację przedsiębiorstw.

STRUKTURA ZARZĄDZANIA PARKIEM POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

Struktura zarządzania parkiem pojazdów trakcyjnych obejmuje poszczególne etapy i fazy cyklu trwałości pojazdu od momentu jego nabycia aż do fizycznej likwidacji (zezłomowania).

Mając na uwadze gotowość pojazdu jako kluczowy wskaźnik niezawodności, decydującą fazą jest faza obsługiwania, na którą składa się konserwacja (obsługi planowe), naprawa oraz modernizacja. Ilostan pojazdów trakcyjnych ma określoną wartość użytkową, która zmienia się w czasie jako rezultat zużywania i starzenia się elementów, podzespołów i zespołów.

Wraz ze zwiększającym się wiekiem pojazdu, nakłady finansowe związane z procesem utrzymania i eksploatacją (de facto obsługiwaniem i użytkowaniem) ulegają zwiększeniu.

Koszty utrzymania taboru trakcyjnego w skali roku wynoszą od 3% do 5% ceny zakupu pojazdu, co oznacza, że koszt utrzymania lokomotywy średnio po 20-30 latach jej eksploatacji jest równy jej cenie zakupu.

W celu dokonania odtworzenia bądź utrzymania na określonym poziomie wartości użytkowej pojazdu można dokonać jego odnowy. W rozumieniu ogólnym sprowadza się ona do:

  • zakupu nowych pojazdów trakcyjnych,
  • modernizacji pojazdów trakcyjnych,
  • naprawy pojazdów trakcyjnych.

W ramach przedmiotu niniejszego opracowania, należy zwrócić się ku pierwszym dwóm wariantom jednocześnie odrzucając wariant trzeci, gdyż naprawa wiąże się jedynie z utrzymaniem dotychczasowych standardów bez ich poprawy oraz sformułować następujące pytanie: Dokonywać zakupu nowych pojazdów trakcyjnych czy modernizować pojazdy już posiadane?

Jaka jest odpowiedź autora opracowania? 

Zainteresowanych zachęcamy do pobrania całego opracowania przygotowanego przez Pana Witolda Bawora.

 

Od redakcji