Projekt przebudowy placu przed dworcem kolejowym w Opolu uzyskał pozwolenie na budowę.

Projekt przebudowy placu przed dworcem kolejowym w Opolu uzyskał pozwolenie na budowę.

19 października 2020 | Źródło: Urząd Miasta Opole / Adam Kupniewski
PODZIEL SIĘ

Konkurs na koncepcję zmiany oblicza placu przed dworcem kolejowym w Opolu ogłoszono latem 2018 roku. Miasto oczekiwało, że architekci zaproponują przestrzeń nowoczesną, która umożliwi m.in. zamknięcie części ulicy Armii Krajowej i wykonanie jej w ciągu obecnego pasażu handlowego. Do tego dochodziło zaplanowanie tunelu w ciągu ul. 1 Maja, co ma umożliwić płynne poruszanie się pieszych i rowerzystów pomiędzy dworcem a ulicą Krakowską.

Źródło: Urząd Miasta Opole

Opole jest średniej wielkości miastem wojewódzkim. Funkcjonuje tu wiele szkół licealnych i zawodowych oraz liczne wyższe uczelnie. Wiele osób przyjeżdża do Opola do pracy, do szkół i uczelni czy też w celach turystycznych. Istnieje zatem potrzeba takiej organizacji placu dworcowego, która umożliwi powiązanie zróżnicowanych funkcji z kierunkami przepływu ludności. Osoby zmierzające do pracy  i na uczelnie w większości kierują się obecnie na przystanki autobusowe zlokalizowane w obrębie skrzyżowania ulic 1 Maja oraz Kołątaja, a w przyszłości będą kierować się do zaprojektowanego Centrum Przesiadkowego Opola.

Źródło: Urząd Miasta Opole

Typowy szlak turystyczny przebiega od budynku Dworca Głównego bezpośrednio do ulicy Krakowskiej.

Kolejne ważne elementy i funkcje placu dworcowego to strefa spotkań podróżnych i wypoczynku dla osób oczekujących na pociąg.

Dodatkowym elementem, który miał wpływ na projekt są wymogi planu zagospodarowania przestrzennego, który zobowiązuje do zaprojektowania minimum 40% powierzchni bioologicznie czynnej.

Źródło: Urząd Miasta Opole

Forma projektowanego placu zdeterminowana jest liniami wytaczającymi ciągi komunikacyjne w kierunku ulicy Krakowskiej i przystanków autobusowych na ulicy 1 Maja     (w przyszłości do Centrum Przesiadkowego) oraz osi widokowych rozpościerających się na budynek Poczty Głównej i Dworca Głównego.

Projektowana strefa zielona placu dworcowego została zaprojektowana na siatce okręgów, którą wytyczają osie widokowe Dworca Głównego oraz Poczty. Okręgi nie wyznaczają wyraźnie granic placu ani nie determinują  głównego kierunku orientowania się na placu.

Źródło: Urząd Miasta Opole

Strefę tę wyróżnia duża ilość rozbitej zieleni w postaci górek na okręgach, które tworzą wiele kameralnych przestrzeni półpublicznych dla różnych grup ludzi oraz funkcji. Zaprojektowano zarówno przestrzenie nasłoniecznione jak i zacienione., miejsce spotkań w postaci "pawilonu odpoczynku", a także plac zabaw dla dzieci, pagórki oraz wysoką zieleń dodatkowo izolującą akustycznie.

Źródło: Urząd Miasta Opole

Tak utworzona przestrzeń stworzy współczesny, zurbanizowany Park Miejski, który nie stanowi wyraźnej granicy pomiędzy obszarami utwardzonymi a samym parkiem. Stylistyka projektowanego placu dworcowego nawiązuje materiałami do obecnie realizowanego projektu ulicy Krakowskiej.

Realizacja projektu ma pochłonąć około 6 mln zł.

Posuwa sie naprzód budowa Centrum Przesiadkowego Opole Główne (rozpoczęła się w połowie stycznia br.). Na terenie dawnego dworca PKS w Opolu kończą się prace ziemne. Za chwile rozpocznie się budowa wielopoziomowego parkingu. Staneły tam już dwa żurawie, które posłużą do stawiania konstrukcji parkingu. Plan zakłada, że budowa Centrum Przesiadkowego Opole Główne zakończona będzie jesienią 2022 roku. Wykonawcą inwestycji jest firma Warbud, która realizuje ją za około 65 mln zł.