Łotwa i Estonia dołączają do kolejowego korytarza towarowego Morze Północne - Morze Bałtyckie

Łotwa i Estonia dołączają do kolejowego korytarza towarowego Morze Północne - Morze Bałtyckie

20 października 2020 | Źródło: Koleje Łotewskie
PODZIEL SIĘ

Koleje Łotwy (Latvijas dzelzceļš) i Estonii (Eesti Raudtee) oficjalnie dołączyły do ​​kolejowego korytarza towarowego Morze Północne - Morze Bałtyckie (RFC NS-B). W ten sposób komunikacja z Rygą i Tallinem stała się częścią korytarzy towarowych europejskiej sieci kolejowej, poszerzając istniejące trasy transportu towarów.

 

Fot. Koleje Estońskie

Kolejowy korytarz towarowy Morze Północne - Morze Bałtyckie powstał prawie pięć lat temu. To europejski projekt mający na celu podniesienie atrakcyjności i efektywności kolejowego transportu towarowego przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości i wysokiej jakości ofert przewozów kolejowych w korytarzu.

Po kilku miesiącach prac rozbudowano strukturę zarządzającą RFC NS-B - w jej zarządzie znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Transportu Republiki Łotewskiej i Ministerstwa Gospodarki i Komunikacji Republiki Estonii, a zarząd - przedstawiciele SJSC Latvijas dzelzceļš (LDz) i estońskiej spółki kolejowej. JSC Eesti Raudtee, a także spółka zależna LDz - JSC LatRailNet.

W efekcie korytarz obejmuje dwie linie o szerokości toru 1520 mm: główną linię Kowno (Litwa) - Ryga (Łotwa) - Tallin (Estonia) oraz obwodnicę biegnącą z Kowna przez Wilno na terytorium Litwy i dalej przez Łotwę, przez stacje Dyneburg i Krustpils do Rygi.

To połączenie kolei standardowej i szerokotorowej, w powiązaniu z korzystnym położeniem strategicznym Łotwy i Estonii, przyczyni się do ukształtowania lepszych szlaków tranzytowych między Unią Europejską a Wschodem w całym regionie azjatyckim, a także zwiększy możliwości transportu multimodalnego z portów Morza Bałtyckiego do portów Morza Północnego.

Fot. LatRailNet

Tym samym RFC NS-B należy do korytarzy o największym potencjale rozwojowym, świadczących usługi transportowe o dużej przepustowości. Możesz również ubiegać się o przepustowość tych torów, korzystając z punktu kompleksowej obsługi korytarza lub pojedynczego punktu kontaktowego dla wszystkich wniosków w tym korytarzu.

RFC NS-B został utworzony 10 listopada 2015 r. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 913/2010 w sprawie konkurencyjnego transportu europejskiej sieci kolejowej. Wraz z przedłużeniami korytarz przebiega obecnie przez 8 państw członkowskich UE, zaczynając od portów Morza Północnego w Antwerpii, Rotterdamie, Amsterdamie, Wilhelmshaven, Bremenhaven i Hamburgu, przechodząc przez środkowe Niemcy, przez Akwizgran, Hanower, Magdeburg i Berlin do Warszawy i polsko-białoruskiej granicy w Terespolu. Jedna linia biegnie z Magdeburga do Pragi przez Falkenberg i Drezno. W Falkenberg zaczyna się południowa odnoga do Polski, która prowadzi do Wrocławia i Katowic. Kolejna linia biegnie z Warszawy do Kowna i dalej do Rygi i Tallina.

RFC NS-B obejmuje ponad 8000 km linii kolejowych i łączy najważniejsze porty Morza Północnego z Europą Środkową i krajami bałtyckimi, zapewniając most kolejowy między Europą Wschodnią i Zachodnią.

Infrastruktura RFC NS-B obejmuje:

  • 4480 km torów głównych,
  • 2524 km tras obwodnic,
  • 1008 km torów łącznikowych,
  • 950 km planowanych tras głównych i obwodnic,
  • 201 terminal,
  • 12 portów morskich: Antwerpia, Rotterdam, Amsterdam, Wilhelmshaven, Bremenhaven, Hamburg, Ryga, Ventspils, Liepaja, Paldiski, Muuga i Sillamäe.