Janusz Piechociński "Go Tajlandia"

Janusz Piechociński "Go Tajlandia"

01 maja 2021 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

19 kwietnia Rada Unii Europejskiej upubliczniła konkluzje dotyczące współpracy na Indopacyfiku. Kompleksowa strategia spodziewana jest jesienią. UE stara się zarysować swoje priorytety w tym kluczowym regionie i wzmocnić gospodarcza współpracę szczególnie w nowych realiach głębokich zmian politycznych, gospodarczych i technologicznych.

Fot. Archiwum KK

Najważniejszym partnerem Unii ma być często przez europejski biznes niedoceniany a oferujący nowe możliwości i potencjał ASEAN- blok państw Azji Południowo-Wschodniej. W ramach strategii akceptuje się, ze pojedyncze państwa Unii mogą mieć innych kluczowych partnerów na Indopacyfiku. Wydaje się zasadnym twierdzenie, ze jest to unijna odpowiedz na nowe także globalne polityczne i gospodarcze zmiany na świecie.

15 listopada 2020 roku 15 krajów Azji i Pacyfiku podpisało umowę o wolnym handlu, której inicjatorem były Chiny. Porozumienie zostało zawarte na zakończenie 37. szczytu Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), który odbył się w stolicy Wietnamu Hanoi. Kraje ASEAN stały się w pierwszej połowie 2020 roku największym partnerem handlowych Chin. Zwycięstwo demokratycznego kandydata w amerykańskich wyborach prezydenckich przynosi tez istotna zmianę polityki amerykańskiej na Pacyfiku i na Oceanie Indyjskim. Przypominam tez, ze od 1 lipca weszła w życie Umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a członkiem ASEAN Wietnamem, co także dla polskiego biznesu jest wielką szansa także ze względu na liczną i aktywną biznesowo diasporę wietnamską w Polsce.

Po ogłoszeniu unijnych konkluzji czas na nową polską narodową strategie dla tego Regionu tym bardziej, ze UE nie ma ambicji zastępowania państw członkowskich w bezpośrednich działaniach. Podsumowanie naszych polskich działań choćby Programu GO ASEAN i relacji dwustronnych, konsekwencji pandemii cov-19 dla gospodarek i współpracujących dotąd firm, wzrostu niepewności, kosztów transportu, załamania światowego lotnictwa i turystyki to dzisiaj pilne zadanie nie tylko na poziomie Rządów, ministerstw czy Ambasad i przedstawicielstw handlowych.  To także bardzo ważne zadanie dla biznesu i jego organizacji.

Powstała 5 lat temu Izba Przemysłowo-Handlowa Polska Azja w ramach realizowanego konsekwentnie Projektu Centrum Polska- Azja przekształcenia 7 podwarszawskich azjatyckich centrów handlowych i integracji oferty polskiego i zagranicznego e-commerce w hub relacji gospodarczych Krajów Azjatyckich z Polską także intensywnie zabiega o nowe obszary współpracy Polska Kraje ASEAN.

Intensywne działania Izby popularyzujące nowe możliwości wynikające z Umów o wolnym Handlu z Wietnamem, Singapurem, kilka konferencji współorganizowanych z Ambasadami Wietnamu czy Indonezji, spotkania polskich firm z delegacjami biznesu z Filipin, Indonezji, Wietnamu czy Singapuru, spotkania w Ambasadzie Malezji firm eksportujących do tego Kraju czy udział przedstawicieli Izby w Kongresach i konferencjach poświeconych Krajom ASEAN są tego potwierdzeniem.

W naszej ofercie kierowanej także do Tajlandii pełna obsługa handlowa, inwestycyjne, prawna i logistyczna realizowana przez ponad 100 wyspecjalizowanych w relacjach z Azja firm polskich i kapitału azjatyckiego działających w Polsce.

Informujemy, ze w ramach Projektu Centrum Polska Azja Izba wraz z Ambasadą Królestwa Tajlandii w Polsce i placówką Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Bangkoku zorganizowała w dniu 14 maja webinar przybliżający firmom obu Krajów nowe możliwości współpracy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Tajlandii. Przedstawimy aktualną sytuację gospodarcza, ofertę odbudowującej się po covidzie tajskiej turystyki a także zaskakującą swoim rozmiarem ofertę tajlandzkiego sektora IT i przemysłu 4.0.

 

Współpraca ekonomiczna z Tajlandią

Jest to trzeci partner handlowy Polski pod względem wielkości obrotów w Azji Południowo-Wschodniej. Polska eksportuje do Tajlandii głównie: maszyny, urządzenia mechaniczne i elektryczne, produkty z miedzi, tworzywa sztuczne i produkty z kauczuku oraz produkty przemysłu chemicznego

Do najbardziej obiecujących obszarów polskiej ekspansji gospodarczej można zaliczyć: IT/ICT (w tym rozwój oprogramowania i aplikacji mobilnych na rzecz branży bankowej), innowacyjne rozwiązania dla branży medycznej, technologie dla działających w Tajlandii elektrowni węglowych, dostawy taboru dla sieci kolejowej, sektor spożywczy i przetwórstwo żywności.

W imporcie z Tajlandii dominują, elektronika, maszyny liczące, klimatyzatory, kauczuk i tworzywa sztuczne, materiały i wyroby włókiennicze, gotowe artykuły spożywcze takie jak owoce morza, orzechy, owoce.

Wymiana handlowa z Tajlandią to ponad 1,1 miliarda USD w 2020 r.