Rail Cargo Group i Kombiverkehr modernizują swoje usługi intermodalne między Węgrami a Niemcami.

Rail Cargo Group i Kombiverkehr modernizują swoje usługi intermodalne między Węgrami a Niemcami.

23 czerwca 2021 | Źródło: ÖBB Rail Cargo Group
PODZIEL SIĘ

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) oraz Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG (Kombiverkehr) rozszerzyły dla swoich klientów istniejącą usługę kolejowego transportu towarowego między stolicą Węgier Budapesztem a Neuss w Niemczech. Od tej pory te dwa ważne europejskie ośrodki gospodarcze połączy koleją sześć kursów w tygodniu w obie strony, rozłożonych na sześć dni roboczych.

Fot. Markus Heimbach / ÖBB Rail Cargo Group

Trzy połączenia obsługiwane wspólnie przez Kombiverkehr i Rail Cargo Operator łączą również terminale w Wels i Wien Süd w obu kierunkach. Pozostałe trzy połączenia są obsługiwane bezpośrednio i bez żadnych przystanków pośrednich przez RCG z Budapesztu do Neuss i z powrotem. W sumie, usługa ta pozwala na przewóz około 180 jednostek ładunkowych tygodniowo i w każdym kierunku ekologiczną koleją i eliminuje potrzebę około 17.000 przejazdów ciężarówek rocznie.

Międzynarodowa sieć intermodalna
Obydwie trasy - Budapeszt-Wiedeń-Wels-Neuss i z powrotem oraz Budapeszt-Neuss i z powrotem - są ważnymi korytarzami w sieci intermodalnej obsługiwanej przez obydwu partnerów, nie tylko w odniesieniu do przesyłek przychodzących i wychodzących w terminalach nadawczych i docelowych.

"Terminal Trimodalny w Neuss, dzięki swojemu położeniu na brzegu Renu, jest dla naszych klientów z branży transportowej i logistycznej czymś więcej niż tylko ważnym lokalnym punktem dostępu - zarówno drogą lądową, jak i wodną - do naszej rozległej sieci intermodalnej. Dzięki połączeniom bramowym do i z różnych części portu w Rotterdamie oferujemy również idealne warunki do obsługi szczególnie długich tras transportowych z przejściami do usług dalekomorskich i krótkodystansowych oferowanych przez liczne przedsiębiorstwa żeglugowe", wyjaśnia Alexander Ochs, dyrektor zarządzający Kombiverkehr.

Dzięki codziennemu połączeniu z Turcją z Budapesztu można teraz codziennie dostać się do Europy Południowo-Wschodniej. Ponadto budapeszteński hub oferuje trzy razy w tygodniu połączenie do Chin poprzez Nowy Jedwabny Szlak. Ponadto terminale w Wels i Wien Süd oferują jeszcze więcej możliwości połączenia z poszczególnymi obszarami gospodarczymi i ich połączenia z międzynarodowymi sieciami transportowymi.

"Bezpośrednie połączenie z naszym największym terminalem BILK w Budapeszcie oznacza, że oferujemy nie tylko kompleksowe usługi terminalowe, lecz także wydajną dalszą dystrybucję w naszej rozbudowanej sieci na całym kontynencie euroazjatyckim", mówi Bernhard Ebner, kierownik działu Intermodal w ÖBB RCG.

Kolej jest przyjazna dla środowiska i stanowi ważny element systemu

Obecnie około 10% wszystkich emisji CO2 pochodzi z sektora transportu. Każda tona ładunku przewożonego transportem drogowym wytwarza około 40 razy więcej CO2 niż w przypadku transportu kolejowego. Aby osiągnąć europejskie cele w zakresie ochrony klimatu, konieczne jest zatem przeniesienie większej liczby przewozów towarowych z transportu drogowego na kolejowy. Intermodalne przewozy towarowe, takie jak ten między Budapesztem a Neuss, w znacznym stopniu przyczyniają się do tego przesunięcia i pokazują potencjał współpracy między usługodawcami logistycznymi.

Nawet w szczytowym okresie pandemii Covid19, RCG i Kombiverkehr utrzymały intermodalny transport towarowy, a tym samym przepływ towarów na tej ważnej trasie między Budapesztem a Neuss. Pokazuje to po raz kolejny, że transport kolejowy ma znaczenie nie tylko dla środowiska i klimatu, ale przede wszystkim ma wpływ na system i zaopatrzenie.

Kombiverkehr  to założona w 1969 roku firma Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG rozwija, organizuje i sprzedaje usługi w zakresie przewozów intermodalnych na międzynarodowej sieci kolejowej, które umożliwiają spedytorom i firmom transportowym łączenie zalet transportu kolejowego, drogowego i morskiego. Kombiverkehr oferuje ponad 170 połączeń kolejowych w transporcie towarów z ponad 15.000 połączeń w całej Europie każdej nocy. Udziałowcami spółki komandytowej jest około 230 krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw transportowych oraz DB Cargo AG. W 2020 r. przedsiębiorstwo z siedzibą we Frankfurcie przeniosło z transportu drogowego na kolej łącznie 858 079 przesyłek ciężarowych (1,72 mln TEU). 129 pełnoetatowych pracowników wygenerowało w 2019 r. obrót w wysokości 411 mln euro.