Czeski Zarząd Kolei zamówił już lokomotywę wielosystemową Vectron (aktualizacja, zdjęcia)

Czeski Zarząd Kolei zamówił już lokomotywę wielosystemową Vectron (aktualizacja, zdjęcia)

26 sierpnia 2021 | Źródło: Siemens Mobility Czeska Republika / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W sierpniu czeski Zarząd Kolei (zarządca infrastruktury kolejowej w Republice Czeskiej) podpisał umowę z Siemens Mobility Republika Czeska na zakup lokomotywy wielosystemowej Siemens Vectron, która będzie wykorzystywana do diagnostyki krajowej i zagranicznej sieci kolejowej, w tym odcinka torów ETCS. Lokomotywa Vectron pomyślnie przeszła testy kompatybilności na obu krajowych korytarzach kolei tranzytowych wyposażonych w odcinek torów ETCS. Informował o tym także wczoraj (25.08.2021r.) Kurier Kolejowy. Dzisiaj przezentujemy zdjęcia lokomotywy przgotowywanej przez sproducenta dla czeskiego odbiorcy.

Fot. Siemens Mobility

Lokomotywa przygotowywana dla czeskiego zarządcy infrastruktury została wyprodukowana w zakładzie Siemens Mobility w Monachium-Allach i do tej pory była wykorzystywana przez przedsiębiorstwo do testów. Lokomotywa zostanie przekazana Zarządowi Kolei jesienią tego roku. Oprócz ETCS, linia bazowa 3 będzie wyposażona w GSM-R i zdalną diagnostykę. Lokomotywa ma znamionową moc trakcyjną 6.400 kW i maksymalną prędkość eksploatacyjną 200 km/h. Dzięki modułowej koncepcji zostanie ona przekazana zarządowi kolei z wyposażeniem do eksploatacji w Czechach, Niemczech, Austrii, Polsce, Słowacji i na Węgrzech oraz może być doposażona w pakiety do eksploatacji w innych krajach.

"Pojazdy Siemens Mobility są symbolem jakości, szybkości i komfortu dla pasażerów czeskich kolei. Cieszymy się, że będą one teraz także narzędziem postępu w dziedzinie bezpieczeństwa pociągów i rozwoju infrastruktury, co jest intensywnie realizowane przez Zarząd Kolei."  mówi Roman Kokšal, prezes zarządu Siemens Mobility, s.r.o.  "Jest to jedna z pierwszych lokomotyw, która została dopuszczona do eksploatacji pod nadzorem ETCS na liniach w Czechach. Będziemy stopniowo modernizować system dla innych lokomotyw Vectron MS, które obecnie pracują na liniach, aby w przyszłości mogły w pełni wykorzystać możliwości jazdy w systemie ETCS."

Lokomotywa Vectron dla czeskiego zarządcy infrastruktury. Fot. Siemens Mobility

 

Zakup wielosystemowej lokomotywy elektrycznej jest częścią strategicznego projektu nowego pomiarowego zestawu diagnostycznego do regularnych i odbiorczych pomiarów zarówno statycznych, jak i dynamicznych parametrów sieci trakcyjnej" - dodaje Jiří Svoboda, dyrektor generalny Zarządu Kolei. "Lokomotywę natychmiast po dostawie zaczniemy wykorzystywać do ciągnięcia własnych wagonów diagnostycznych Zarządu Transportu Kolejowego, a jednocześnie zastąpi ona część wydajności przewoźników, których do tej pory musieliśmy dzierżawić."

Siemens Mobility sprzedał już ponad 1100 lokomotyw Vectron łącznie 56 klientom, które przejechały ponad 450 milionów kilometrów i są obecnie dopuszczone do eksploatacji w Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Finlandii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii, Norwegii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, a teraz także w Belgii i Danii.