Lokomotywa Railpool w okolicznościowej okleinie DB Netze poświęconej 25-leciu "Netzleitzentrale".

Lokomotywa Railpool w okolicznościowej okleinie DB Netze poświęconej 25-leciu "Netzleitzentrale".

21 marca 2022 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Z okazji 25 rocznicy uruchomienia Głównego Centrum Sterowania niemiecką siecią kolejową ("Netzleitzentrale") we Frankfurcie nad Menem, DB Netze zaprezentowało jubileuszową okleinę na udostępnionej mu w tym celu lokomotywie spółki Railpool. Warto dokładnie przyjrzeć się okolicznościowej okleinie lokomotywy Vectron AC 193 813, dostarczonej do właściciela w lipcu 2014 roku, ponieważ oprócz naniesionej grafiki wskazującej na jubileusz i orientacyjną lokalizację każdego z 8 regionalnych centrów sterowania zawiera hasło - przesłanie "Wszyscy jesteśmy jednym", nawołujące całą "rodzinę kolejarską" w Niemczech do wspólnej pracy, bo tylko wtedy na konkurencyjnym rynku system kolejowy będzie sprawnie funkcjonować.

Dla fanów miniaturowej kolei ważna informacja -: jest też mały model tejże lokomotywy w skali H0!

 

Lokomotywa Railpool w okolicznościowej okleinie DB Netze poświęconej 25-leciu
Lokomotywa Vectron AC w okolicznościowej okleinie DB Netze. Fot. Railpool

 

Centrum Kontroli Sieci, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, koordynuje cały ruch pociągów w sieci kolejowej Deutsche Bahn. Wraz z ośmioma centrami regionalnymi (BZ) zarządza przejazdem 50 000 pociągów dziennie, pasażerskich i towarowych, w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Około 50 pracowników Centrum Kontroli Sieci (NLZ) koordynuje cały ruch pociągów w sieci kolejowej Deutsche Bahn i jest w stałym kontakcie z zarządcami infrastruktury w sąsiednich krajach. Jako część DB Netz AG, NLZ dostarcza codziennie aktualizowane kluczowe dane i analizuje ryzyko związane z punktualnością w celu zidentyfikowania możliwości poprawy. Określa procesy i normy dotyczące planowania rozkładów jazdy pociągów. Zrównoważone zarządzanie jakością zapewnia wysoki standard wysyłania pociągów.

Lokomotywa Vectron AC w okolicznościowej okleinie DB Netze. Fot. Railpool

 

W NLZ mieści się Centrum Sytuacyjne DB Netz AG. W przypadku poważnego incydentu zwołuje się tu centralną grupę zadaniową.

Jednostki ds. koordynacji sieci i operacji towarowych są odpowiedzialne za ponadregionalne zarządzanie operacjami. Koordynują one rozkłady jazdy sieci w całodobowym ruchu pasażerskim i towarowym. Pełnią one wiodącą rolę w ponadregionalnym zarządzaniu incydentami. Ponadto koordynują działania dźwigów ratowniczych i pociągów ratowniczych. W tym celu koordynują swoje działania z centrami sterowania przedsiębiorstw kolejowych, zarządcami infrastruktury z krajów sąsiednich oraz centrami operacyjnymi. Zespoły te koordynują i są odpowiedzialne za krajowe i międzynarodowe działania kierownictwa operacyjnego DB Netz AG. W tym celu są oni reprezentowani w licznych komitetach.

 

Model lokomotywy Vectron AC w jubileuszowej okleinie w skali H0. Fot. Railpool.