Linia kolejowa RB26 między Berlinem a Kostrzynem ma zostać zmodernizowana etapami

Linia kolejowa RB26 między Berlinem a Kostrzynem ma zostać zmodernizowana etapami

29 kwietnia 2022 | Źródło: Stowarzyszenie Transportowe Berlin-Brandenburg (VBB)
PODZIEL SIĘ

Kraje związkowe Berlin i Brandenburgia wraz ze Stowarzyszeniem Transportowym Berlin-Brandenburgia (VBB) zaangażowały się w rozbudowę linii kolejowej z Berlina przez Müncheberg (Mark) do Kostrzyna (RB26). Z punktu widzenia krajów związkowych powinna ona być na całej długości dwutorowa, zelektryfikowana i zmodernizowana do prędkości 160 km/h. Nad projektem pracuje obecnie zewnętrzne biuro projektowe. Zewnętrzne biuro projektowe pracuje obecnie nad "mapą drogową" stopniowej rozbudowy, tak aby projekt mógł zostać włączony do federalnych i unijnych programów finansowania.

 

Stacja kolejowa Kostrzyn nad Odrą. Fot. pl.wikpedia.org

 

Kraje związkowe Berlin i Brandenburgia oraz VBB podejmują tę inicjatywę w interesie silnej i wydajnej kolei. 

Z punktu widzenia krajów związkowych Berlin i Brandenburgia, a także VBB, obecny stan infrastruktury linii Berlin - Kostrzyn (RB26, dawna "Ostbahn"), która nie została jeszcze zelektryfikowana i na niektórych odcinkach jest nadal jednotorowa, nie jest wystarczający, aby spełnić przyszłe wymagania dotyczące usług transportowych odpowiadających zapotrzebowaniu i dostosowanych do przyszłości. W szczególności powstanie Tesli w Grünheide pod Berlinem oraz planowana rozbudowa lokalnego kolejowego transportu pasażerskiego (SPNV) doprowadzą w przyszłości do znacznego zatłoczenia na linii Berlin - Frankfurt nad Odrą. Linia Berlin - Kostrzyn może wnieść znaczący wkład jako alternatywna trasa dla dalekobieżnego transgranicznego ruchu towarowego i pasażerskiego z/do Polski w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Po stronie polskiej znaczenie wzrasta również ze względu na zauważalne już obciążenie na trasie z Frankfurtu nad Odrą przez Poznań do Warszawy. Jak dotąd jednak po stronie niemieckiej nie ma możliwości finansowania trwałej rozbudowy trasy. O rozbudowę wnioskowano już kilkakrotnie w ramach programów infrastrukturalnych rządu federalnego, ale rząd federalny nie zapewnił jeszcze finansowania w ramach Federalnego Planu Infrastruktury Transportowej (BVWP) ani projektów związanych z transportem towarowym. W celu uniknięcia dalszych opóźnień we wdrażaniu tego projektu oraz zapewnienia rządowi federalnemu czasu na planowanie, na podstawie opinii ekspertów ma zostać przeanalizowana stopniowa rozbudowa aż do całkowitej rozbudowy. Po przeprowadzeniu przetargu publicznego VBB zleciło zewnętrznemu biuru projektowemu sporządzenie etapowej koncepcji rozbudowy linii Berlin - Kostrzyn.

Aby móc zbudować tę koncepcję krok po kroku na dobrych podstawach i rzetelnych danych wyjściowych, na początku przeprowadzone zostaną rozmowy z najważniejszymi interesariuszami na temat potrzeb i wymagań. Należą do nich: Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu (BMDV), okręg Märkisch Oderland (MOL) i województwo lubuskie, przedsiębiorstwa realizukąe połączenia kolejowe, a także gminy i różne grupy interesów. Podobnie przedsiębiorstwa infrastrukturalne Deutsche Bahn, jako operatorzy linii i stacji, mają być ściśle zaangażowane w prace nad ekspertyzą.

Ekspertyza powinna obejmować kilka szczegółowych studiów i badań. Na przykład należy opracować realne koncepcje harmonogramu dla stanu docelowego i ewentualnych etapów pośrednich, uwzględniając warunki ramowe dla Projektu Deutschlandtakt[1] oraz możliwe połączenia po stronie polskiej.

Stopniowa rozbudowa infrastruktury ma być przedstawiona w raporcie w co najmniej dwóch wariantach, które są zorientowane na trzy etapy czasowe dla SPNV:

  1. działania krótkoterminowe - stabilizacja / poprawa oferty SPNV dla RB26
  2. środki do roku 2036 (początek funkcjonowania umowy kontynuacyjnej dla sieci we wschodniej Brandenburgii). Celem powinno być przede wszystkim zastąpienie pojazdów spalinowych elektryfikacją linii lub jako poziom awaryjny, wykorzystanie pojazdów z alternatywnymi układami napędowymi.
  3. środki od 2036 r. Zakończenie do stanu docelowego, ciągłe dwutorowe, zelektryfikowane i zmodernizowany dla prędkości 160 km/h

W opracowaniu należy również szczegółowo przeanalizować poszczególne działania infrastrukturalne, obliczyć ich koszty oraz określić możliwe programy finansowania poszczególnych działań. Ważne jest również ustalenie rozsądnej kolejności wdrażania poszczególnych działań infrastrukturalnych. Na podstawie wyników badania powinno być możliwe przeprowadzenie ekonomicznych studiów wykonalności, takich jak studia korzyści i kosztów, jako podstawy do włączenia do federalnych i unijnych programów finansowania oraz do dalszych etapów planowania rozwoju infrastruktury.

Oczekuje się, że prace nad koncepcją etapową zostaną zakończone na początku 2023 roku.

[1] Projekt Deutschlandtakt oznacza opartą na rozkładzie jazdy rozbudowę infrastruktury kolejowej w celu optymalnego połączenia Niemiec - zarówno w transporcie pasażerskim, jak i towarowym! Cel: częściej, szybciej, wszędzie. Dzięki temu Deutschlandtakt stanowi centralny kompas dla optymalnego wykorzystania i rozwoju infrastrukturalnego niemieckiej sieci kolejowej.