Pod patronatem Marszałka Adama Struzika już niebawem jubileuszowe X Forum FRACHT

Pod patronatem Marszałka Adama Struzika już niebawem jubileuszowe X Forum FRACHT

24 maja 2022 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Organizatorzy jubileuszowej X edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT - Międzynarodowe Stowaryszenie Europa - Północ - Wschód (ENEIA) i Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) poinformowali, iż wydarzenie, które będzie miało miejsce w warszawskim Hotelu Regent, w dniach 8 - 9 czerwca br. objęte zostało honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Wcześniej Forum objęte zostało honorowym patronatem przez Ministra Infrastruktury -  Andrzeja Adamczyka, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego - Ignacego Górę i Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Polską Izbę Spedycji i Logistyki. Gośćmi Forum będę tradycyjnie ambasadorzy krajów, przez które wiodą najważniejsze szlaki komunikacyjne z Azji do Europy. Gościem szczególnie oczekiwanym będzie Ambasador Ukrainy w Polsce - Pan Andrij Deszczyca.

Pod patronatem Marszałka Adama Struzika już niebawem jubileuszowe X Forum FRACHT
Autor grafiki: Łukasz Piechota

 

To dziesiąte już Forum FRACHT organizowane jest w szczególnych okolicznościach. W chwili rozpoczęcia przygotowań w listopadzie ubiegłego roku nikt nie spodziewał się barbarzyńskiej napaści militarnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Trwająca od wielu już dni wojna powoduje nie tylko ofiary w ludziach, śmierć i cierpienie, ale także burzy dotychczasowy porządek światowej gospodarki globalnej, międzynarodowych kooperacji produkcyjnych i niszczy mozolnie zbudowane logistyczne łańcuchy dostaw.

Organizatorzy X edycji Forum w tej wyjątkowo trudnej sytuacji wnoszą pod debatę zagadnienia niezwykle istotne dla współczesnej nam rzeczywistości, mające niewątpliwie duży wpływ na stabilny rozwój gospodarczy naszego regionu i powodzenie działań produkcyjnych i handlowych polskich przedsiębiorców.

Nad programem merytorycznym jubileuszowej edycji Forum pracowała Rada Programowa, do której stojący na czele organizatorów prezes Jacek Piechota zaprosił przedstawicieli samorządów, biznesu i nauki. Po raz kolejny przewodnictwo Rady objął Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo - Handlowej Polska - Azja.

Uczestnicy konferencji moga dokonywać rezerwacji w Hotelu Regent w Warszawie pod specjalnym dla nich adresem : http://bookings.ihotelier.com/bookings.jsp?groupID=3530634&hotelID=96217

 

 

Kurier Kolejowy - patron medialny wydarzenia prezentuje poniżej aktualny program Forum. Prace nad jego zawartością są już na ukończeniu, trwa potwierdzanie udziału zaproszonych gości i uczestników dyskusji panelowych.

X Forum Transportu Intermodalnego FRACHT objęte zostało patronatem medialnym przez ukraiński portal Centrum Strategii Transportowych (https://cfts.org.ua) i wydawnictwo "Namiary na Morze i Handel" (namiary.pl)

Program merytotyczny X Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2022

08 czerwca 2022r.

Godz. 09.30. - 10.30.  Rejestracja uczestników, kawa powitalna

Godz. 10.30. - 10.35.  Rozpoczęcie X Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2022.

Jacek Piechota, przewodniczący Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej i  Międzynarodowego Stowarzyszenia Europa - Północ - Wschód ENEIA

Godz. 10.35. - 12.00. 

Wystąpienia gości Forum. (ambasadorzy, parlamentarzyści, ministrowie, marszałkowie województw zaproszeni na Forum)*

Pan Andrij Deszczycia, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Pani Nargiz Gurbanova,  Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Zurab Beridze, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Gruzji w Rzeczypospolitej Polskiej*

Pan Alim Kirabayev, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury RP*

Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

Godz. 12.00. - 12.20.

Wojna w Ukrainie. Konsekwencje dla europejskiej i światowej gospodarki, handlu i szlaków komunikacyjnych.

Wystąpienie Janusza Piechocińskiego, przewodniczącego Rady Programowej inaugurujące program merytoryczny Forum.

Godz. 12.20. - 12.40.

Wpływ wojny w Ukrainie na realizację Europejskiej Strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, nad czym trzeba pracować, jakie dokonać zmiany aby dostosować ją do nowej rzeczywistości.

Wystąpienie prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego, posła do Parlamentu Europejskiego.  

Godz. 12.40. - 13.00.

Alternatywne korytarze transportowe Transkaspijski Międzynarodowy Szlak Transportowy (TMTM)  i TRASEKA (Europa – Kaukaz – Azja)

Wystąpienie prof. ALK dr Mirosława Antonowicza, Przewodniczącego Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD)

Godz. 13.00 - 13.15.

Rosyjska agresja na Ukrainę, skutki wojny dla przemysłu, rolnictwa, transportu i wymiany handlowej Ukrainy. Rola Polski w odbudowie ukraińskiego potencjału gospodarczego.

Wystąpienie Jacka Piechoty, przewodniczącego Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej i  Międzynarodowego Stowarzyszenia Europa - Północ - Wschód ENEIA

Godz. 13.15. - 14.20.

Panel I

W cieniu konfliktu w Ukrainie – Europejskie, Azjatyckie i Euro-Azjatyckie korytarze transportowe. Polityczne uwarunkowania, jakie priorytety, przedsięwzięcia i działania mogą być podjęte w celu podtrzymania bezpieczeństwa łańcuchów dostaw.

Moderator:

Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja

Paneliści:

 • Mirosław Antonowicz, Przewodniczący Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD)
 • Prof. WPSW dr Paweł Wojciechowski, Unijny Koordynator Korytarza Transportowego Ren-Alpy
 • dr Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A.*
 • Janusz Zubrzycki, Prezes Zarządu Infra - Centrum Doradztwa sp. z o.o.
 • Sławomir Majman, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego (BIRM)
 • Etibar Abdullayev, Radca Ambasady Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Przedstawiciel Ambasady Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej*

Godz. 14.20. - 15.00.

Lunch.

Godz. 15.00. - 15.20.

Wielkość i struktura przewozów towarowych w 2021 r. Rozwój segmentu przewozów intermodalnych na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Wystąpienie Alicji Kozłowskiej, Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku, Urząd Transportu Kolejowego.

Godz. 15.20. - 16.40.

Panel II

Polska habem logistycznym dla eksportu i importu Ukrainy. Czy sprostamy wyzwaniu?

Moderator:

Jacek Piechota, Przewodniczący Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Paneliści:

 • Igor Baranecki, Radca, Naczelnik Wydziału Ekonomicznego, Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej  
 • Jacek Rutkowski, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy PKP Cargo S.A.  
 • Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
 • Adam Żółnowski, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy DCT Gdańsk
 • Artur Lijewski, Prezes Zarządu Morskiego Portu Kołobrzeg
 • dr inż. Andrzej Montwiłł, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie
 • Dariusz Stefański, Prezes Zarządu PCC Intermodal S.A.*
 • Przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*

Godz. 16.40. - 17.00.

Budowa trzeciego morskiego korytarza transportowego przez nowy port w Kołobrzegu wraz z utworzeniem nowego gospodarczego Trójmiasta KoKoBi - czyli Koszalin - Kołobrzeg - Białogard

Wystąpienie Rafała Zahorskiego, Pełnomocnika Marszałka Zachodniopomorskiego ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Godz. 17.00. - 18.30.

Panel III

Czy polskie porty bałtyckie są gotowe na podjęcie wyzwań związanych ze zwiększeniem wolumenu ładunków przesyłanych drogą morską w obrocie handlowym między Europą i Dalekim Wschodem. 

 • Polskie porty morskie, inwestycje, wielkość przeładunków, relacje z ich zapleczem gospodarczym, atrakcyjność dla armatorów zagranicznych i konkurencyjność na Bałtyku
 • Które odgałęzienia Nowego Jedwabnego Szlaku, morskie czy lądowe będą miały większe znaczenie z perspektywy wojny rosyjsko-ukraińskiej?
 • Perspektywy Ukrainy na relokację szlaków handlowych w konsekwencji wojny rosyjsko-ukraińskiej
 • Rola regionu Morza Bałtyckiego w kontekście relacji handlowych między Europą i Dalekim Wschodem. 

Moderator:

Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski, Kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych, Uniwersytet Morski w Gdyni

Paneliści:

 • Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
 • Marek Tarczyński, Przewodniczący Polskiej izby Spedycji i Logistki oraz vice przewodniczący CLECAT (Bruksela), prezes Terramar
 • Jan Jarmakowski, Prezes Zarządu Gdynia Container Terminal
 • Rafał Zahorski, Pełnomocnik Marszałka Zachodniopomorskiego ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Jakub Jakóbowski, koordynator programu powiązania gospodarcze w Eurazji oraz główny specjalista w Programie chińskim Ośrodka Studiów Wschodnich
 • Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk
 • Dr Michał Tuszyński, Kierownik projektu/Specjalista ds. Projektów Rozwojowych, Dział Rozwoju Portu Gdynia

 

Godz. 20.30. - 22.30

Spotkanie Biznesowe Liderów Transportu Intermodalnego, FRACHT 2022.

 

09 czerwca 2022r.

Godz. 09.00. - 09.40. Rejestracja uczestników, kawa powitalna

Godz. 09.40. - 10.00

Wykorzystanie środków finansowych w programach wspierających rozwój transportu intermodalnego, wspieranych przez Unię Europejską. 

Wystąpienie  Sylwii Cieślak-Wilk  p.o. zastępcy dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Godz. 10.00. - 10.20.

Prezentacja projektu budowy nowego terminala logistycznego w Karsznicach w województwie Łódzkim. (PKP Cargo Terminale)*

Godz. 10.20. - 12.00.

Panel IV

Kontenerowy transport morski - wyzwania, oczekiwania i realia dzisiejszego rynku.

 • Problemy, oczekiwania i wyzwania dzisiejszego biznesu. 
 • Wzmocnienie pozycji spedytorów w świadomości uczestników rynku w obliczu zmieniających się polityk działania armatorów. 
 • Zagrożenia i niebezpieczeństwa związane z procesem importu ładunku i wprowadzeniem na polski rynek z perspektywy Agencji Celnej oraz klienta.  
 • Z  perspektywa armatora: wrażliwość branży na otoczenie polityczne - wpływ pandemii na ich działalność, konflikt w Ukrainie itp. Frachty morskie - przyczyny utrzymywania się wysokich stawek frachtowych oraz perspektywy na najbliższe miesiące. 

Moderator:

Sebastian Wróbel, Ekspert w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw i frachtu morskiego

Paneliści:

 • Bartosz Wilga, Zastępca Dyrektora Pionu Spedycji Kontenerowej w Morskiej Agencji Gdynia
 • Miłosz Witkowski, Polish Forwarding Company Sp. z o.o
 • Bartosz Luleński, Kierownik Agencji Celnej Morskiej Agencji Gdynia

Godz. 12.00. - 12.30.

Przerwa kawowa.

Godz. 12.30. - 12.50.

Prezentacja projektu i harmonogramu rozbudowy terminala logistycznego w Małaszewiczach. (PKP Cargotor)*

Godz. 12.50. - 14.30.

Panel V

Czynnik czasu i jakości usług, nowe trendy, rozwiązania techniczno-organizacyjne i technologiczne w transporcie.

 • informatyzacja węzłów kolejowych, terminali logistycznych i bocznic, zastosowanie 5G
 • automatyzacja, robotyzacja spedycji i logistyki
 • nowe technologie w transporcie, nowoczesne wagony i lokomotywy wielosystemowe
 • zastosowanie technologii wodorowej
 • maszyny i urządzenia wspomagające działanie terminali logistycznych, centrów magazynowych
 • nowe technologie znajdujące swoje zastosowanie w e-commerce
 • finansowanie wyzwań technicznych i technologicznych stawianych przez rynek przewozów towarowych
 • koordynacja działań sektora e-commerce, magazynowego ,

Moderator:

Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja

Paneliści:

 • Monika Rajska-Wolińska, szefowa Colliers International w Polsce.
 • Robert Redeleanu, Prezes Zarządu UPC Polska
 • Rafał Bzoska, Szef INPOST Polska*
 • dr Beata Szymanowska, Zarząd Morskiego Portu w Gdyni
 • Przedstawiciel Microsoft Sp. z o.o.

Godz. 14.30. - 14.45.

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Jacek Piechota Przewodniczący Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej i  Międzynarodowego Stowarzyszenia Europa - Północ - Wschód ENEIA i Janusz Piechociński, Przewodniczący Rady Programowej.

Godz. 14.45.

Lunch

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość modyfikacji programu merytorycznego Forum.

*na etapie potwierdzania udziału