LOTOS Kolej wyszkoli nowych maszynistów

LOTOS Kolej wyszkoli nowych maszynistów

07 października 2022 | Źródło: Lotos Kolej
PODZIEL SIĘ

Ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów LOTOS Kolej sp. z o.o. ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty. Kurs stacjonarny, który adresowany jest do przedsiębiorców, pragnących skierować swoich pracowników na szkolenie i egzamin, w celu uzyskania licencji maszynisty odbędzie się w Gdańsku i zaplanowany jest na czwarty kwartał 2022 roku.

Fot. Lotos Kolej

 

Organizowane przez LOTOS Kolej szkolenie jest odpowiedzią na zapytania przychodzące do spółki od podmiotów zainteresowanych zainteresowanych skierowaniem swoich pracowników na szkolenie i egzamin, w celu uzyskania licencji maszynisty. Aktualnie w Polsce zatrudnionych na tym stanowisku jest ponad 16 tysięcy osób, a powyżej połowa z nich ukończyła 50. rok życia. Zgodnie z prognozami w najbliższych latach może brakować maszynistów ze względu na to, że wielu z nich będzie przechodzić na emeryturę i wymiana pokoleniowa jest nieunikniona. Uzyskanie licencji maszynisty po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu, to początek drogi do prowadzenia pojazdu kolejowego. Kolejnym krokiem jest wystąpienie do przewoźnika o uzyskanie świadectwa maszynisty, które jest dokumentem uprawniającym do prowadzenia pociągów.

30-dniowe szkolenie na licencję maszynisty zostanie przeprowadzone w siedzibie LOTOS Kolej przy ulicy Michałki 25 w Gdańsku, zgodnie z programem określonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W tym czasie kandydaci na maszynistów odbędą 240 godzin lekcyjnych w formie wykładów (po 45 minut każda) oraz zajęcia praktyczne w liczbie 58 godzin zegarowych.

Szkolenie rozpocznie się 24 października 2022 roku, a planowany termin zakończenia to 23 grudnia. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczoną kadrę - instruktorów oraz kontrolerów LOTOS Kolej posiadających duże doświadczenie zawodowe na stanowiskach kolejowych oraz praktykę dydaktyczną. Szkolenie zwieńczone będzie egzaminem, po którym uczestnicy będą mogli wystąpić o wydanie licencji maszynisty do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

W trakcie szkolenia kandydaci na maszynistów posiądą wiedzę ogólną dotyczącą taboru kolejowego oraz infrastruktury kolejowej, w tym zagadnienia obejmujące m.in.: specyfikę i środowisko pracy maszynisty, jego rolę i odpowiedzialność, technologię transportu kolejowego, przepisy bezpieczeństwa i eksploatacji, radiołączność pociągową, wymogi techniczne dotyczące lokomotyw, zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych, zagrożenia występujące w ruchu kolejowym oraz podstawowe zasady fizyki.

Ustawodawca nie określił wymagań które należy spełnić, aby wziąć udział w szkoleniu, jednakże należy pamiętać, że po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu, licencję maszynisty może uzyskać osoba, która: nie była karana za przestępstwo umyślne, ukończyła 18 lat, ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe, spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne potwierdzone stosownym orzeczeniem lekarskim oraz zda egzamin na licencję maszynisty nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia.

2022 rok jest ostatnią szansą na uzyskanie licencji maszynisty poprzez zdanie egzaminu w Ośrodku szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, bowiem od dnia 1 stycznia 2023 r. przystąpienie do egzaminu na licencję maszynisty możliwe będzie jedynie w państwowym Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w Warszawie, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Przewidywana liczba uczestników szkolenia: od 15 do 30 osób.

Termin szkolenia: 24 października - 23 grudnia 2022 r.

Cena szkolenia wraz z egzaminem: 4 000 PLN netto/osoba

Zgłoszenia kandydatów do udziału w szkoleniu dokonać można poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie LOTOS Kolej [link aktywny]

https://www.lotoskolej.pl/2208/n,5388/lotos_kolej_zaprasza_na_szkolenie_na_licencje_maszynisty 

 

Aktualne oferty pracy dla maszynistów kolejowych na Jooble