Port w Hamburgu nie zostanie sprzedany Chinom

Port w Hamburgu nie zostanie sprzedany Chinom

25 października 2022 | Źródło: Port Hamburg
PODZIEL SIĘ

Niemiecki rząd federalny jest zaniepokojony postępowaniem inwestycyjnym Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) i obawia się czy inwestycja Cosco Shipping Port Limited (CSPL) nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i dlatego bada umowę między Cosco a HHLA. Termin upływa 31 października i do tego czasu niemieckie ministerstwa mają czas na podjęcie decyzji. W związku z tymi obawami i aktualnymi doniesieniami medialnymi na temat planowanej współpracy rzecznik HHLA opublikował poniższe oświadeczenie. 

Fot. Port Hamburg

 

HHLA jest nadal w trakcie trwającego procesu uzyskiwania niezbędnych zezwoleń w zakresie prawa inwestycyjnego. HHLA nie posiada informacji o jakiejkolwiek odmowie ze strony sześciu ministerstw federalnych. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że UE sprzeciwiła się współpracy. Zatwierdzenie prawa kartelowego zostało udzielone przez właściwe organy.

W postępowaniu, które trwa już ponad rok, HHLA nie otrzymała żadnych obiektywnych powodów, które wskazywałyby, że inwestycja nie powinna zostać zatwierdzona.

Na tym tle HHLA wyjaśnia raz jeszcze:

W ramach planowanego partnerstwa COSCO Shipping Port Limited (CSPL) nie nabędzie żadnych udziałów w Porcie Hamburg. Inwestycja dotyczy maksymalnie 35% udziałów spółki zależnej HHLA Container Terminal Tollerort GmbH (CTT).

W ramach niezbędnej procedury screeningu inwestycji rząd federalny bada, czy udziały mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. W opinii HHLA nie ma to miejsca:

  • CSPL nie uzyskuje dostępu do portu w Hamburgu ani do HHLA. Transakcja dotyczy jedynie mniejszościowego udziału w operacyjnej spółce zależnej HHLA - CTT GmbH.
  • CTT GmbH jest ostatecznie operacyjną spółką zależną. HHLA zachowuje wyłączną kontrolę nad wszystkimi istotnymi decyzjami. COSCO nie ma wyłącznych praw w CTT - terminal pozostaje otwarty na wolumeny kontenerów od wszystkich klientów.
  • CSPL nie uzyskuje dostępu do strategicznego know-how. Infrastruktura portowa pozostaje własnością Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg. Dane informatyczne i sprzedażowe pozostają w wyłącznej gestii HHLA.

Współpraca między HHLA i COSCO nie tworzy żadnych jednostronnych zależności. Wręcz przeciwnie: wzmacnia łańcuchy dostaw, zabezpiecza miejsca pracy i wspiera tworzenie wartości w Niemczech. Sprawnie działająca logistyka jest podstawowym warunkiem globalnego przepływu handlowego i dobrobytu. To samo dotyczy ochrony klimatu, jak i logistyki: postęp i bezpieczeństwo można osiągnąć tylko na bazie współpracy, wspólnych celów i interesów.

Współpraca obu partnerów wzmacnia również pozycję Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg jako węzła logistycznego w regionie Morza Północnego i Morza Bałtyckiego oraz Republiki Federalnej Niemiec jako kraju eksportowego.