Janusz Piechociński: W Forum FRACHT 2023 weźmie udział duża grupa menedżerów z Kazachstanu.

Janusz Piechociński: W Forum FRACHT 2023 weźmie udział duża grupa menedżerów z Kazachstanu.

27 listopada 2022 | Źródło: Izba Przemysłowo - Handlowa Polska - Azja/Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W dniach 17-21 listopada br. na zaproszenie Centralnej Komisji Wyborczej Kazachstanu,  jako niezależny Międzynarodowy Obserwator Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo - Handlowej Polska - Azja, monitorował przygotowania i przebieg  Wyborów Prezydenckich w Kazachstanie. Na prośbę izbowej Sekcji Kraje Azji Centralnej program wizyty został rozszerzony o liczne spotkania z przedstawicielami administracji gospodarczej Kazachstanu, agencjami rządowymi odpowiedzialnymi za współpracę międzynarodową i licznymi firmami zainteresowanymi ofertą polskich firm i zamierzającymi wejść poprzez Polskę na rynki Unii Europejskiej. Jednym z efektów rozmów jest deklaracja firm z Sektora TSL Kazachstanu o licznym udziale w przyszłorocznym XI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2023.

 

Fot. Izba Przemysłowo - Handlowa Polska - Azja

 

Wyjazd został poprzedzony wielokrotnymi spotkaniami w Ambasadzie Kazachstanu, rozmowami z JE Ambasadorem Kazachstanu w Polsce i  Działem Ekonomicznym Ambasady. Janusz Piechociński zabrał ze sobą na elektronicznych pamięciach oferty w języku angielskim i rosyjskim ponad 100 polskich firm.

W czasie pobytu w Kazachstanie doszło do spotkań  i rozmów dotyczących współpracy gospodarczej z:

  • Kairatem Kelimbetowem, Prezesem Międzynarodowego Centrum Finansowego, w latach 2012  wicepremierem I ministrem gospodarki razem z Januszem Piechocinskim współprzewodniczącym polsko- kazachstańskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej
  • Rusłanem Ibrachiovem, dyrektorem departamentu inwestycji w sektorze handle i e –commerce, zastępcą prezesa Kaz Inwest Dyrektorem
  • Donagul Satovą, menedżerem z departamentu Wieś i Rolnictwo
  • Altonayem Mukarovem, menedżerem z departamentu Przemysłu
  • Timurem Onzhanovem, pierwszym zastępcą prezesa AIF Business Connect  
  • Nurianem Toimbekiem, Dyrektorem Zarządzającym AIFC Authority
  • Adilbekiem Kazievem, Dyrektorem Departamentu Prawnego i Legislacyjnego IAC
  • Bukeuchanovem Huraly Alimowiczem, Generalnym Dyrektorem QazTrade  
  • Kelimbetowem Kauram Nematowiczem, członkiem kierownictwa Miedzynarodowego Centrum Fimnansowego Astana AIFC  

 

Fot. Izba Przemysłowo - Handlowa Polska - Azja

 

W wielu publicznych wypowiedziach i spotkaniach z mediami Kazachtanu Janusz Piechociński dziękował Obywatelom i władzom Kazachstanu za wsparcie dla Polaków udzielone w czasie 2 wojny światowej, opiekę nad ponad 30 tysięczną Diasporą Polską w Kazachstanie, istotne i bardzo pomocne wsparcie w bezpiecznej ewakuacji wojska i obywateli polskich z Afganistanu, konsekwentne stanowisko w sprawie nienaruszalności granic i wojny w Ukrainie. Przedstawiał pilną potrzebę podjęcia nowych działań w zakresie podniesienia efektywności sprawności sektora TSL w korytarzach Azja,Chiny - Polska i UE. Przedstawicielom rządu i kierownictwom agencji gospodarczych i funduszy zaprezentował ideę Centrum Polska Azja, role Polski jako hubu logistyczno-transportowego dla Azji Centralnej w Unii Europejskiej i przekazał polskie doświadczenia w internacjonalizacji firm, modernizacji przemysłu i rolnictwa, a także zwrócił uwagę na nie wykorzystany dotąd potencjał współpracy w nowych obszarach takich jak przemysł chemiczny, IT, e-commerce.

Pobyt w Astanie był także okazją do spotkania z przedstawicielami Turcji, Krajów Islamskich i z Nagif Hamzayevem, przedstawicielem Parlamentu Azerbejdżanu,  członkiem Zespołu Unii Parlamentarnej, co stworzyło szansę omówienia nowych możliwości współpracy, funkcjonowanie Korytarza Kaspijskiego i wymiany handlowej.

W efekcie odbytych spotkań i przeprowadzonych rozmów ustalono, iż jeszcze w listopadzie przyjedzie do Polski delegacja 2 dużych koncernów zainteresowanych budową przy granicy z Białorusią centrum dostaw produktów i konstrukcji metalowych i importem na cała Azję Centralną części do samochodów spalinowych. Strona Kazachstańska przygotuje odpowiedź na oferty naszego sektora e-commerce  wykorzystania polskiego potencjału w Azji Centralnej i uruchomienia w tym kanale dystrybucji produktów z Kazachstanu w UE. Polskie firmy sektora techniki rolniczej i przetwórstwa żywności otrzymają propozycje do uruchomienia montażu swoich instalacji od partnerów w Kazachstanie. Kazachstan przygotuje odpowiedz na ofertę współpracy w dziedzinach ochrona środowiska, efektywność wykorzystania energii, OZE, IT, BPO i e-gammes.  W styczniu i lutym powinny odbyć się telekonferencje i webinary firm z Sektora TSL a firmy z Kazachstanu licznie wezmą udział w końcu marca, w XI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2023.