Raport Banku Światowego: Transport na Ukrainie poniósł dotąd straty w wysokości 36 mld dolarów.

Raport Banku Światowego: Transport na Ukrainie poniósł dotąd straty w wysokości 36 mld dolarów.

25 marca 2023 | Źródło: Centrum Strategii Transportowych / Kurier Kolejowyy
PODZIEL SIĘ

Bank Światowy przedstawił zaktualizowany raport Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment (Ukraina Szybka Ocena Szkód i Potrzeb - RDNA2), który bada zniszczenia, straty i potrzeby odbudowy Ukrainy spowodowane pełnoskalową inwazją Rosji. Według raportu, bezpośrednie szkody w pierwszym roku wojny wyniosły 135 mld dolarów, a szkody uboczne około 290 mld dolarów.

 

Fot. Centrum Strategii Transportowych

 

"Łączne potrzeby w zakresie odbudowy wynoszą 411 mld USD. Priorytetem jest odbudowa infrastruktury krytycznej, mieszkalnictwa oraz ważnych obiektów socjalnych i transportowych. Tutaj potrzebujemy wsparcia partnerów międzynarodowych, zarówno finansowego, jak i logistycznego. Tworzymy również cyfrowy ekosystem, który zapewni pełną przejrzystość i otwartość wszystkich procesów związanych z odbudową. W szczególności mówimy o stworzeniu Elektronicznego Systemu Zarządzania Odbudową, który pozwoli nam śledzić każdy etap realizacji projektów odbudowy" - powiedział Ołeksandr Kubrakow, wicepremier ds. odbudowy Ukrainy, minister wspólnot, terytoriów i rozwoju infrastruktury.

Największe bezpośrednie szkody powstały w następujących obszarach: transport - 35,7 mld USD; handel i przemysł - 10,9 mld USD; energia i górnictwo - 10,6 mld USD; mieszkalnictwo - 50,4 mld USD oraz rolnictwo - 8,7 mld USD.

Najwięcej środków na odbudowę wymaga sektor transportu (ponad 22% całkowitych potrzeb naprawczych), mieszkalnictwa (prawie 17%) i energetyki (ponad 11%).

Ocena szkód i potrzeb w zakresie odbudowy nie obejmuje obecnie danych z terytoriów czasowo okupowanych. Po ich wyzwoleniu zostaną tam zebrane dodatkowe informacje.

Raport powstał we współpracy z rządem Ukrainy, w tym z Ministerstwem Odbudowy, Komisją Europejską i Organizacją Narodów Zjednoczonych.