SBB pozycjonuje się na przyszły ruch towarowy

SBB pozycjonuje się na przyszły ruch towarowy

04 września 2023 | Źródło: SBB / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

SBB rozwija koncepcję "Suisse Cargo Logistics" i wzmacnia swoje zaangażowanie w transport towarowy. SBB Cargo AG ponownie staje się spółką zależną SBB. Mniejszościowy udziałowiec Swiss Combi sprzedaje swoje 35% udziałów SBB i staje się partnerem strategicznym. Alexander Muhm, obecny szef SBB Real Estate, został mianowany nowym członkiem zarządu odpowiedzialnym za ruch towarowy.

 

SBB pozycjonuje się na przyszły ruch towarowy
Fot. SBB

 

Szwajcarskie Koleje Federalne (SBB) odkupiły 35% udziałów w operatorze przewozów towarowych SBB Cargo, które wiosną 2020 r. zostały sprzedane Swiss Combi, spółce joint venture czterech szwajcarskich firm logistycznych. Swiss Combi pozostanie strategicznym partnerem SBB Cargo.

Udział Swiss Combi w SBB Cargo miał wzmocnić pozycję operatora w transporcie multimodalnym i całowagonowym. Przez lata udziałowcy mniejszościowi udzielali SBB Cargo znacznej pomocy w rozwijaniu usług transportowych i logistycznych. Partnerzy musieli jednak przyznać, że obecnie nie jest możliwe zapewnienie rentowności transportu ładunków, który odgrywa ważną rolę w gospodarce kraju i w realizacji rządowych celów środowiskowych.

Rząd federalny zaproponował środki mające na celu wzmocnienie wsparcia dla transportu całowagonowego pod warunkiem, że komercyjna spółka joint venture wycofa się z kapitału krajowego przewoźnika towarowego. W połowie sierpnia 2023 r. szwajcarska komisja ds. konkurencji zatwierdziła zmiany w strukturze akcjonariatu SBB Cargo

Dzięki odkupieniu akcji i powołaniu nowego dyrektora ds. przewozów towarowych, SBB zamierza wzmocnić ruch towarowy i zarządzać nim z jednego źródła. Poprzedni szef segmentu przewozów towarowych pełnił rolę koordynatora na podstawie mandatu i nie był członkiem zarządu. Ruch towarowy będzie teraz ponownie zarządzany na poziomie Grupy SBB. W ten sposób SBB upraszcza swoją strukturę zarządzania i przygotowuje się do ewentualnej dotacji rządowej dla ruchu całowagonowego.

 

Alexander Muhm, nowy członek
zarządu SBB ds. ruchu towarowego.
Fot. SBB

 

Alexander Muhm oprócz pełnienia funkcji prezesa SBB Cargo AG, jako nowy dyrektor ds. ruchu towarowego jest odpowiedzialny za wszystkie spółki zależne SBB, w tym nowo utworzoną SBB Intermodal AG. Ta spółka zależna SBB ma planować i budować ogólnokrajową infrastrukturę terminali w Szwajcarii.

Spółki zależne SBB zajmujące się transportem towarowym:

  • SBB Cargo AG - świadczy jedną siódmą szwajcarskich usług transportu towarowego z ładunkiem wagonowym, pociągiem blokowym i transportem kombinowanym, transportując 180 000 ton dziennie dla swoich klientów, a tym samym odciążając drogi o 15 000 przejazdów ciężarówek dziennie i środowisko o 490 000 ton CO2 rocznie.

 

 

  • SBB Cargo International - lider rynku na osi północ-południe przez Alpy Szwajcarskie, łączy porty Morza Północnego z najważniejszymi węzłami gospodarczymi we Włoszech w sposób ciągły od punktu załadunku do punktu rozładunku lub od terminalu do terminalu za pomocą pociągów blokowych. Udziałowcami są SBB Ltd z 75% i Hupac Ltd z 25%.
  • SBB Intermodal AG - nowo założona spółka Intermodal AG będzie napędzać rozbudowę infrastruktury terminali w Szwajcarii jako deweloper, zgodnie z koncepcją "Suisse Cargo Logistics".

W ten sposób SBB konkretyzuje koncepcję "Suisse Cargo Logistics", którą zaprezentowało jesienią 2022 roku. Pod hasłem "Więcej kolei dla większej ilości towarów" SBB chce do 2050 r. przewieźć o 60 procent więcej towarów w swojej podstawowej działalności przewozowej w Szwajcarii. "Suisse Cargo Logistics" przewiduje dodanie do sieci przeładunkowej pięciu terminali do transportu kombinowanego między Genewą a St. Gallen.

 

Fot. SBB 

 

Swiss Combi i SBB Cargo nawiązują strategiczne partnerstwo

W świetle zmienionych warunków ramowych i możliwej dotacji rządowej na przewozy wagonowe, SBB i Swiss Combi AG, jako mniejszościowy udziałowiec SBB Cargo AG, ponownie zdefiniowały swoje partnerstwo.

Swiss Combi sprzedaje swoje udziały SBB. Strony uzgodniły, że nie ujawnią ceny. Nowe środowisko wymaga wyraźnego oddzielenia ról udziałowca i klienta. Współpraca pozostanie bliska w ramach strategicznego partnerstwa.

Trzy lata temu Swiss Combi AG - składająca się z dostawców usług logistycznych Planzer Holding AG (40 procent), Camion Transport AG (40 procent), Bertschi AG (10 procent) i Galliker Holding AG (10 procent) - nabyła 35 procent udziałów w SBB Cargo AG. Udziałowcy mniejszościowi wnieśli cenną wiedzę z sektora transportu i logistyki do SBB Cargo AG jako wiodącej firmy w szwajcarskim transporcie kolejowym.

W międzyczasie stało się jednak jasne, że przewozy całowagonowe w obecnej formie nie mogą być obsługiwane w sposób pokrywający koszty, a zatem nie spełniają federalnych wymogów opłacalności ekonomicznej. Z drugiej strony wnosi on znaczący wkład w bezpieczeństwo dostaw oraz funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa, a także przyczynia się do zmiany środka transportu i realizacji celów klimatycznych. Rada Federalna przedstawiła propozycje dotyczące zrównoważonego wzmocnienia kolejowego transportu towarowego w kraju, a w szczególności transportu ładunków jednowagonowych. Parlament Federalny podejmie decyzję w sprawie tych propozycji.

SBB Cargo jest otwarte na dalsze strategiczne partnerstwa z innymi ważnymi klientami. Nowa struktura akcjonariatu została uzgodniona z właścicielem SBB AG i musi jeszcze zostać zatwierdzona przez organy ochrony konkurencji.

23.8.2023: Komisja ds. konkurencji zatwierdziła zmianę w strukturze akcjonariatu. W dniu 16.8.2023 r. SBB i Swiss Combi podpisały umowę o strategicznym partnerstwie.