Uczniowie V klasy kierunku kolejowego Zespołu Szkół w Żarowie z wizytą studyjną w Żmigrodzie

Uczniowie V klasy kierunku kolejowego Zespołu Szkół w Żarowie z wizytą studyjną w Żmigrodzie

29 października 2023 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Uczniowie z kierunku kształcenia "technik transportu kolejowego" z Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie mieli okazję zapoznać się z charakterem badań i testów taboru kolejowego wykonywanych w Ośrodku Eksploatacji Toru Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa, w położonym 40 kilometrów od Wrocławia - Węglowie koło Żmigrodu. Zajęcia z młodzieżą w ośrodku poprowadził osobiście jego kierownik - mgr inż. Waldemar Szulc.  

Uczniowie V klasy kierunku kolejowego Zespołu Szkół w Żarowie z wizytą studyjną w Żmigrodzie
Wizyta studyjna uczniów w Żmigrodzie. Fot. Jacek Brańka

 

Na łamach Kuriera Kolejowego od ponad dziesięciu lat staramy się wspierać kolejowe szkolnictwo branżowe. Kilka "Debat z Kurierem" z udziałem przedstawicieli szkół kolejowych, ministerstwa oświaty i przedsiębiorców poświęconych było kształceniu przyszłych kadr kolejowych. Zaczęliśmy już w 2010 roku, kiedy nad branżą kolejową coraz bardziej rysowało się widmo braku wykwalifikowanych pracowników, związanego z długoletnią stagnacją na kolei, a w jej efekcie z ograniczeniem kształcenia w kilkunastu szkołach kolejowych w kraju. Sprawny dotąd kolejowy system dydaktyczny nieomal legł w gruzach, a branża którą tym razem dotknął renesans nie mogła zaspokoić swojego zapotrzebowania na absolwentów szkół kształcących w kierunkach kolejowych.

Redakcja niejednokrotnie pisała o inicjatywach pedagogicznych podejmowanych przez przedsiębiorstwa kolejowe i doświadczonych kolejarzy w technikach i szkołach zawodowych, kształcących młodzież na kierunkach kolejowych, mających na celu unowocześnienie i uatrakcyjnienie programów nauczania. Doskonałym przykładem takich działań jest Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu - placówka o bardzo bogatej historii i tradycji kolejowej i współpracujący z nią Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w dolnośląskim Żarowie. Nie jest tajemnicą, że animatorem wielu tych inicjtyw, wspieranych przez dyrekcję tych szkół jest pan Roland Potoczny, doświadczony kolejarz i znakomity pedagog. 

 

Waldemar Szulc - kierownik Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie.
Fot. Roland Potoczny

 

Pan Roland w sobie wiadomy sposób potrafi nie tylko zainteresować młodzież koleją, ale także, poprzez współpracę z działającymi w regionie dolnośląskim przedsiębiorstwami kolejowymi przedstawić jej wizję atrakcyjnej pracy. Umie zjednać do swoich pomysłów innych kolejarzy, którzy nie tylko pielęgnują tradycję kolejową, ale także mają na uwadze jej rozwój, czego nieodzownym warunkiem jest kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr.

Uczniowie zdobywają wiedzę nie tylko w coraz lepiej wyposażanych salach lekcyjnych (w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu mają do dyspozycji symulator zarządzania ruchem kolejowym), ale także uczestniczą w wielu programach studyjnych realizowanych w terenie, w czasie których mogą poznać praktyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw transportu kolejowego. Można także spotkać ich wśród zwiedzających Międzynarodowe Salony i Targi Kolejowe w Berlinie i Gdańsku.

 

Wizyta studyjna uczniów w Żmigrodzie. Fot. Roland Potoczny

 

Tym razem uczniowie z Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie odwiedzili Ośrodek Eksploatacji Toru Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa, w położonym 40 kilometrów od Wrocławia - Węglowie koło Żmigrodu.

Część teoretyczną spotkania traktującą o powstaniu, znaczeniu, funkcjonowania toru doświadczalnego w sposób profesjonalny omówił inżynier Waldemar Szulc - kierownik ośrodka,a prywatnie także nauczyciel prowadzący zajęcia w szkołąch kolejowych. Dodatkowo młodzież i opiekunowie mieli możliwość wysłuchania wykładu Pana inżyniera Mirosława Połowniaka z Zakładu Sterowania Ruchem i Teleinformatyki Instytutu Kolejnictwa w Warszawie, z zakresu automatyki oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

 

Fot. Roland Potoczny

 

Niespodzianką dla uczniów było spotkanie z konstruktorami hiszpańskiego producenta taboru kolejowego TALGO, którzy aktualnie przeprowadzają testy nowego pociągu ICE-L, wyprodukowanego dla niemieckiego narodowego operatora Deutsche Bahn. Specjaliści z Hiszpanii omówili specjalną konstrukcje wózka wagonowego oraz pozwolili na wejście do kabiny sterowniczej testowanego zestawu wagonowego.

Dodatkową atrakcją był przejazd po torze drezyną WM15A06341 Instytutu Kolejnictwa w Warszawie.

To była znakomita lekcja praktycznej nauki zawodu. Brawo Pan Roland Potoczny, brawo Pan Waldemar Szulc, brawo Pan Jacek Brańka.

 

Drezyna WM15A06341 Instytutu Kolejnictwa w Warszawie. 

 

Przejazd uczniów drezyną WM15A06341 Instytutu Kolejnictwa w Warszawie.