Triest jako pierwszy włoski port został zarządcą infrastruktury kolejowej w porcie

Triest jako pierwszy włoski port został zarządcą infrastruktury kolejowej w porcie

01 lutego 2024 | Źródło: www.ferrovie.info / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Do krajowej doskonałości portów w Trieście i Monfalcone w zakresie intermodalności kolejowej dodano nowy element: Zarząd Systemu Portów Wschodniego Adriatyku staje się również zarządcą torów w Nowym Wolnym Porcie.

 

Fot. Rail Cargo Group

 

Po osiągnięciu rekordu ponad 12 000 pociągów obsłużonych w 2023 r. w ramach sieci logistycznej, uzyskała autoryzację bezpieczeństwa dla instalacji kolejowych od ANSFISA (Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Infrastruktury Kolejowej i Drogowej).

Certyfikat ten potwierdza wdrożenie specjalnego systemu koordynacji bezpieczeństwa, który umożliwia, po przeprowadzeniu analizy ryzyka, bezpieczną kontrolę wszystkich procesów i działań specyficznych dla zarządcy infrastruktury kolejowej. 

Zarządca infrastruktury, podmiot odpowiedzialny za budowę, zarządzanie i utrzymanie infrastruktury kolejowej i ruchu kolejowego, pełni bardzo złożoną i fundamentalnie ważną rolę.

Obecnie we Włoszech autoryzowanych jest tylko kilkunastu zarządców, z których najważniejszym jest RFI (Rete Ferroviaria Italiana), co potwierdza specyfikę umiejętności wymaganych do zarządzania tymi procesami.

Port System Authority dołącza teraz do tej niewielkiej grupy firm i podmiotów, które są wysoce wyspecjalizowane w tym sektorze.

Dzięki tej samej roli zarządzanie wszystkimi działaniami związanymi z rozwojem kolei w porcie będzie zatem prostsze, począwszy od prac związanych z rozbudową infrastruktury stacji Trieste Campo Marzio, które zostały rozpoczęte we współpracy z RFI.

Należy zauważyć, że Triest jest nie tylko pierwszym portem w kraju, który uzyskał ten certyfikat ze względów bezpieczeństwa, ale także jedynym organem systemowym, który w 2018 r. utworzył dyrekcję zajmującą się infrastrukturą kolejową, obejmującą kompetencje kolejowe właściwe dla zarządcy infrastruktury.

Z biegiem lat dyrekcja zainicjowała specjalne kursy kwalifikacyjne dla personelu i kontroli zarówno infrastruktury, jak i ruchu kolejowego na obszarze portu, w celu skonsolidowania roli organu systemowego we wszystkich aspektach dotyczących kolei. 

Dzięki utworzeniu tej specjalnej jednostki w ramach Urzędu, Urząd był w stanie aktywnie przyjąć rolę "koordynatora" (również przewidzianego w ustawie 84/94) portowego systemu kolejowego, co pozwoliło zwiększyć bezpieczeństwo manewrów, zmniejszyć nieefektywność i przyczynić się do osiągnięcia absolutnej wydajności w sektorze intermodalnym, również pod względem zrównoważonego rozwoju, z 54% kontenerów kierowanych koleją.