Podlaska Straż Ochrony Kolei uczestnikiem ćwiczeń „ŻUBR-24”

Podlaska Straż Ochrony Kolei uczestnikiem ćwiczeń „ŻUBR-24”

16 lutego 2024 | Źródło: Straż Ochrony Kolei / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wspólnie z policjantami, strażakami i żołnierzami wzięli udział w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „ŻUBR-24”. Wspólne ćwiczenia odbyły się na bocznicy kolejowej w Sokółce. Głównym celem tego przedsięwzięcia było usprawnienie współdziałania służb oraz instytucji w sytuacjach kryzysowych. Dzięki takim ćwiczeniom można optymalnie przygotować się do właściwej i skutecznej reakcji.

 

Podlaska Straż Ochrony Kolei uczestnikiem ćwiczeń „ŻUBR-24”
Fot. Straż Ochrony Kolei

 

Wtorkowe ćwiczenia ŻUBR-24 realizowane były w województwie podlaskim przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie, służby i samorządy. Wspólne ćwiczenia przeprowadzono na terenie stacji kolejowej w Sokółce. W akcję ratowniczą zaangażowano Straż Ochrony Kolei, Policję, Państwową Straż Pożarną i Wojsko Polskie.

 

Fot. Straż Ochrony Kolei 

 

Zgodnie ze scenariuszem, kluczowym zdarzeniem było rozszczelnienie cysterny kolejowej przewożącej chlor na stacji Sokółka. Do zagrożenia doszło wskutek działania grupy przestępczej. Na szczęście wyciek toksycznej substancji w porę zauważyli funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z Grupy Operacyjno-Interwencyjnej w Białymstoku o czym natychmiast powiadomili kolejową dyspozyturę, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz służby ratunkowe.

Do zadań funkcjonariuszy GOI SOK należało m.in. zabezpieczenie obszaru kolejowego przy pomocy taśmy wygradzającej z wykorzystaniem masek przeciwgazowych OM-90. Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawili się wezwani przez funkcjonariuszy strażacy, policjanci i żołnierze.

 

Fot. Straż Ochrony Kolei 

 

Zanim udało się uszczelnić cysternę kolejową jednostkom PSP i Wojskom Chemicznych, wyciekło z niej 200 litrów chloru. Gdyby to nie był scenariusz ćwiczeń, a prawdziwa sytuacja to tysiące osób na czas ewakuacji musiałoby opuścić swoje domy.

Zasadniczym celem wspólnych ćwiczeń było doskonalenie umiejętności w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe oraz podniesienie poziomu umiejętności organizacji działań, w tym właściwe prognozowanie, przewidywanie i planowanie. Dodatkowo ćwiczenia miały na celu doszlifowanie efektywnego współdziałanie, podejmowania trafnych decyzji na etapie realizacji ćwiczeń, oraz wymianę doświadczeń miedzy służbami i instytucjami.

Fot. Straż Ochrony Kolei 

 

Obserwatorami ćwiczeń, poza Wojewodą Podlaskim, Dyrektorem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podlaskiego i burmistrzem Sokółki, byli przedstawiciele Marszałka Województwa Podlaskiego, Dowództwa WZZ Podlasie, SKW Białystok, Komendy Wojewódzkiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, UTK Warszawa i PKP Cargo. Naszą formację reprezentował Komendant Regionu Straży Ochrony Kolei Bartosz Loryś.