FCH2Rail: Pierwszy pociąg wodorowy przeprowadził testy w portugalskiej sieci kolejowej!

FCH2Rail: Pierwszy pociąg wodorowy przeprowadził testy w portugalskiej sieci kolejowej!

17 kwietnia 2024 | Źródło: CAF / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Europejski projekt FCH2Rail, w ramach którego opracowano bimodalny pociąg demonstracyjny z wodorowymi ogniwami paliwowymi, pomyślnie zakończył testy w Portugalii. W dniach od 3 do 6 kwietnia pociąg H2 jeździł na linii Minho, stając się pierwszym pociągiem wodorowym w Portugalii. Dzięki tym testom projekt FCH2Rail osiągnął wielki kamień milowy, uzyskując zezwolenie na uruchomienie demonstratora deszczu w drugim kraju europejskim.

 

FCH2Rail: Pierwszy pociąg wodorowy przeprowadził testy w portugalskiej sieci kolejowej!
Fot. CAF

 

Testy przeprowadzone w Portugalii są częścią rozszerzonej kampanii testowej rozpoczętej w maju 2023 r. na hiszpańskiej sieci kolejowej. Po testach w Portugalii pociąg przejechał już ponad 8500 km w trybie wodorowym. Celem testów jest ocena zachowania i niezawodności całego systemu wodorowego i akumulatorowego, a także opracowanego systemu zarządzania energią. Przeprowadzając testy na różnych liniach i trasach, celem jest zademonstrowanie potencjału tej technologii jako alternatywy dla pociągów spalinowych, przyczyniając się w ten sposób do czystszego i bardziej zrównoważonego systemu transportu kolejowego.

 

Fot. CAF

 

Sukces w rozwoju tego projektu potwierdza i wzmacnia zaangażowanie konsorcjum FCH2Rail w rozwój pociągów wodorowych jako przyjaznego dla środowiska rozwiązania w zakresie mobilności. Oprócz Infrastructures of Portugal (IP) konsorcjum projektu obejmuje CAF, Adif, Renfe, German Aerospace Center (DLR), Toyota Motor Europe, Hiszpańskie Narodowe Centrum Wodoru (CNH2) i Stemmann Technik. Projekt jest finansowany przez European Clean Hydrogen Partnership.

 

Fot. CAF

 

Na tym etapie testów projekt był wspierany przez inne firmy, takie jak STELLANTIS, która udostępniła swoje obiekty w Porriño (Pontevedra) do tankowania pociągu podczas etapu testów w Portugalii, MEDWAY, która zapewniła maszynistów do obsługi pociągu podczas testów oraz IBERDROLA, która dostarczyła zielony wodór do testów na szlaku.