20 lat członkostwa Republiki Czeskiej w UE stało się motorem wzrostu czeskiego przemysłu kolejowego

20 lat członkostwa Republiki Czeskiej w UE stało się motorem wzrostu czeskiego przemysłu kolejowego

19 kwietnia 2024 | Źródło: Stowarzyszenie Firm Przemysłu Kolejowego Republiki Czeskiejolejowego (ACRI) / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Dwadzieścia lat członkostwa Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej (rocznica przypada 1 maja 2024 r.) przyniosło czeskim firmom z branży kolejowej zrzeszonym w ACRI - Stowarzyszeniu Czeskich Firm Przemysłu Kolejowego - przychody liczone w setkach miliardów koron. Same firmy zdołały zwiększyć swoje obroty na rynkach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG - Szwajcaria, Norwegia i Liechtenstein) nawet trzykrotnie od czasu przystąpienia Republiki Czeskiej do UE i zamierzają przyjąć więcej kontraktów na rynkach UE. Członkostwo w UE nie tylko napędza wzrost wolumenu eksportu, ale także zwiększa tempo innowacji i wdrażania nowych technologii w produkcji.

20 lat członkostwa Republiki Czeskiej w UE stało się motorem wzrostu czeskiego przemysłu kolejowego
Fot. Stowarzyszenie Firm Przemysłu Kolejowego Republiki Czeskiej

 

"W przypadku najważniejszych firm czeskiego przemysłu kolejowego udział eksportu na rynki UE (lub EOG) wynosi obecnie średnio około 80% produkcji, a wiele firm jest europejskimi liderami w swoich dziedzinach działalności. Ogólnie rzecz biorąc, sprzedaż eksportowa czeskiego przemysłu kolejowego do krajów UE i EOG wynosi prawie 60 miliardów koron rocznie", mówi Marie Vopálenská, dyrektor generalna ACRI, Stowarzyszenia Firm Przemysłu Kolejowego Republiki Czeskiej.

Grupa Škoda - czeski lider w produkcji taboru kolejowego - w ciągu ostatnich pięciu lat od 2019 r. zdobyła w UE kontrakty o wartości prawie 120 miliardów koron - głównie na Słowacji, w Niemczech, Finlandii, na Łotwie i w Estonii, a także w Czechach. "Na przykład w Niemczech jesteśmy największym dostawcą tramwajów o tradycyjnym rozstawie 1000 milimetrów", mówi Tomáš Ignačák, wiceprezes zarządu i prezes Regionu Europy Środkowo-Wschodniej, dodając: "Tak znaczący wolumen zamówień byłby de facto niemożliwy bez naszego członkostwa w UE".

Podobne wyniki, poparte członkostwem Republiki Czeskiej w UE, odnotowuje firma BONATRANS z siedzibą w Bohuminie, która stała się największym producentem kolejowych zestawów kołowych w Europie. "Nasza sprzedaż eksportowa do krajów UE i EOG osiągnęła w ciągu ostatnich dwudziestu lat 92 miliardy koron i stanowi około 85% naszej całkowitej sprzedaży" - mówi Jakub Weimann, prezes zarządu i dyrektor generalny BONATRANS GROUP, dodając: "Jeśli porównamy rozwój rocznych wolumenów eksportu do krajów UE i EOG w 2003 r. i dwadzieścia lat później, widzimy bezwzględny wzrost z 2,4 do 7,2 mld CZK rocznie - trzykrotny wzrost. Dzięki członkostwu w UE uzyskaliśmy dostęp do ważnych rynków w UE, na których wcześniej istniała lokalna konkurencja, a rynki były dla nas w dużej mierze zamknięte. Dotyczy to na przykład Francji czy Włoch, gdzie przed 2004 rokiem nasza sprzedaż wynosiła do 70 milionów koron. W ostatnich latach było to ponad dziesięć razy więcej".

 

Fot. Stowarzyszenie Firm Przemysłu Kolejowego Republiki Czeskiej

 

Inne firmy z branży kolejowej również dostrzegają korzyści płynące z członkostwa Czech w UE. I to nie tylko pod względem wzrostu sprzedaży i eksportu. Widzą korzyści, na przykład, w ujednoliceniu standardów, a nawet czysto w marketingu, gdzie marka i wizerunek UE jest również kluczem, który otwiera drzwi do wielu rynków.

Dotyczy to na przykład czeskiej firmy BORCAD, lidera w produkcji siedzeń do pojazdów szynowych. Tomáš Boruta, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, mówi: "Członkostwo w UE oznacza dla nas łatwiejszy dostęp do rynków zagranicznych pod względem rozwoju biznesu. Mam na myśli w szczególności zniesienie barier handlowych i czasowych w odniesieniu do handlu zagranicznego w ramach UE, ale także poprawę wizerunku dzięki marce UE na rynkach zachodnich. Członkostwo w UE przyniosło również wdrożenie jednolitych przepisów i standardów unijnych, a to właśnie ujednolicenie otworzyło lub otwiera dostęp do innych rynków dla BORCAD w dość znaczący sposób."

Wyraźne korzyści z członkostwa w UE potwierdzają również inni producenci i dostawcy w branży kolejowej, tacy jak dostawca systemów bezpieczeństwa Retia lub Kontron, który jest generalnym dostawcą technologii GSM-R. Również dla ich firm przystąpienie Republiki Czeskiej do UE dwadzieścia lat temu stało się impulsem do rozwoju biznesu, na przykład w zakresie uproszczenia administracji eksportu i importu w UE, mobilności i swobodnego przepływu osób i towarów w UE. W podobnym duchu ZKL, lider w produkcji łożysk tocznych, dodaje, że korzyści z członkostwa w UE polegają głównie na nieograniczonym przepływie przedstawicieli biznesu w UE oraz na tym, że Republika Czeska jest członkiem strefy wolnocłowej.

Sukces komercyjny i rozwój czeskiego przemysłu kolejowego jest związany nie tylko z produktami i komponentami transportowymi i inżynieryjnymi. Obejmuje to również najnowocześniejsze technologie w dziedzinie technologii sygnalizacyjnych i sterowania ruchem produkowane przez AŽD Praha. Firma ta z powodzeniem działa również na rynkach UE - na przykład w Polsce czy na Węgrzech.

Forum ACRI: Kolej przeżywa boom inwestycyjny, a czeskie firmy czekają również na znaczące kontrakty w kraju. Na przykład ČD zamierza zainwestować do 160 miliardów koron do 2030 roku, a Zarząd Kolei również inwestuje na dużą skalę.

 

Fot. Stowarzyszenie Firm Przemysłu Kolejowego Republiki Czeskiej

 

O tym, co 20 lat Republiki Czeskiej w UE przyniosło czeskiemu przemysłowi kolejowemu, a także o tym, co państwo planuje w dziedzinie rozwoju czeskiej kolei, dyskutowano w poniedziałek 15 kwietnia na forum ACRI poświęconym przyszłości czeskiego przemysłu kolejowego. W dyskusji wzięli udział Minister Transportu Martin Kupka, Dyrektor Generalny SŽ Jiří Svoboda, Dyrektor Generalny ČD Michal Krapinec, Dyrektor Urzędu Kolejowego Jiří Kolář, Dyrektor Naczelny Sekcji Współpracy Gospodarczej Kateřina Sequensová z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej oraz przedstawiciele Zarządu ACRI Tomáš Ignačák (Škoda Group), Zdeněk Chrdle (AŽD Praha) i Jakub Weimann (BONATRANS GROUP).

Według ministra transportu Martina Kupki, kolej wyraźnie ma przyszłość i to od nas zależy, jak ją napiszemy. Państwo upewnia się, że państwowy przewoźnik jest zdrowy i może inwestować w modernizację floty. Administracja kolejowa ma środki na masową modernizację infrastruktury kolejowej. Stwarza to warunki, które dają czeskiemu przemysłowi kolejowemu możliwość wykorzystania swojej pomysłowości i aktywności.

Dyrektor generalny ČD Michal Krapinec dodał, że ČD planuje również stworzyć szereg możliwości dla czeskiego przemysłu, inwestując do 160 miliardów koron do 2030 roku. Dotyczy to przede wszystkim zakupu pojazdów.

 

Fot. Stowarzyszenie Firm Przemysłu Kolejowego Republiki Czeskiej

 

MSZ: Branża kolejowa wiarygodnym partnerem działań dyplomacji ekonomicznej.

Członkowie ACRI są aktywni w wielu krajach na całym świecie. W tym w Kanadzie, Turcji i Indiach. Odnoszą ogromne sukcesy na wielu rynkach. Odnoszą ogromne sukcesy na wielu rynkach. Są aktywnie wspierani przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, które broni ich interesów za granicą i rozpowszechnia tam dobrą reputację naszego przemysłu kolejowego. Czeskie firmy nie tylko tam eksportują, ale także prowadzą produkcję. Według Kateřiny Sequensovej, od wielu lat są wiarygodnym partnerem Departamentu Stanu w misjach gospodarczych.