Inwestycje w tramwaje na lata

Inwestycje w tramwaje na lata

24 grudnia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Zaczęła się nowa perspektywa unijnych dofinansowań. To oznacza kolejne inwestycje, również w komunikację miejską. Czternaście polskich miast posiadających infrastrukturę tramwajową już wie, na co będą chciały wydać środki z Unii Europejskiej.

Fot. Magiera188 , Wikimedia

W tej chwili we wszystkich polskich miastach posiadających sieć tramwajową trwają budowy nowych linii bądź modernizacje już istniejącej sieci. Realizowane są też zamówienia na zakup nowych pojazdów. To wszystko za pieniądze przyznane przez Unię w ramach poprzedniej perspektywy na lata 2007-2013. Ale miasta szykują już plany na perspektywę z lat 2014-2020. Co będą chciały zrealizować?

Jaki program współfinansuje tramwaje?

Perspektywa dofinansowań unijnych na lata 2014-2020 jest jeszcze w trakcie przygotowywania. – Wciąż trwają dyskusje związane z określeniem ram poszczególnych programów. Według mnie, przy bardzo optymistycznym założeniu, ich zatwierdzenie przez Komisję Europejską może nastąpić pod koniec pierwszej połowy 2015 r. – mówi Kazimierz Sender, zastępca dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego w stołecznym Urzędzie Miasta. – Dopiero po zatwierdzeniu programów poznamy kwoty, jakie będą na nie przeznaczone, a także dowiemy się, jakie będą kryteria przyznawania unijnych funduszy – dodaje.

Przy tych założeniach pierwsze dofinansowania mogą zostać wypłacone dopiero na początku 2017 r. Jednak już teraz polskie miasta zaczęły przygotowywać projekty, które chciałyby realizować w przyszłej perspektywie. Stopień ich zaawansowania jest różny, ale na tym etapie nie jest to aż tak istotne, gdyż gotowe projekty będzie można składać dopiero po zatwierdzeniu programów i wyznaczeniu kryteriów. Znana jest już natomiast kwota, jaką będzie dysponować Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Będzie to 27,41 mln euro. Z puli tej będą jednak współfinansowane nie tylko projekty tramwajowe, ale wszystkie związane z transportem. Natomiast komunikacja tramwajowa będzie mogła być finansowana także z programu Polska Wschodnia (z racji położenia geograficznego tylko dwie sieci mogłyby się starać o dofinansowanie – elbląska i budowana olsztyńska) i z Regionalnych Programów Operacyjnych każdego z województw. Przyjrzyjmy się, na co miasta będą chciały przeznaczyć te pieniądze.

Bydgoszcz buduje i remontuje

Władze Bydgoszczy w nowej perspektywie unijnej zaplanowały pięć zadań. Wśród nich trzy dotyczą budowy nowych tras tramwajowych: pierwsza, o długości 600 m, ma powstać wzdłuż ul. Kujawskiej. Jej wartość, wraz z zakupem 50 nowych tramwajów, wynosi 275 mln zł.

Druga planowana inwestycja połączy ul. Fordońską z ul. Toruńską odcinkiem torów o długości 600 m i będzie kosztować ok. 80 mln zł. Trzecia inwestycja polega na wybudowaniu linii tramwajowej o długości 3,5 km wzdłuż ciągu ulic: Solskiego, Pięknej, Szubińskiej i Kruszwickiej. W skład tego zadania wchodzi także zakup 30 nowych tramwajów. Łączny jego koszt jest szacowany na 290 mln zł.

Ponadto, rozbudowywane będą systemy ITS oraz przeprowadzone zostaną remonty i modernizacje już istniejącej sieci tramwajowej, a także modernizacja pętli tramwajowej znajdującej się na ul. Toruńskiej.

W sumie Bydgoszcz planuje na wszystkie tramwajowe inwestycje przeznaczyć 770 mln zł. Jednak jak zaznacza Krzysztof Kosiedlowski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, realizacja konkretnych projektów jest uzależniona od tego, czy przyznane im zostaną środki unijne.

To jest fragment większego artykułu poświęconego inwestycjom tramwajowym w polskich miastach. Wkrótce opublikujemy kolejne części.