Reforma ukraińskiej kolei pójdzie śladem Polski

Reforma ukraińskiej kolei pójdzie śladem Polski

23 lutego 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

– Ukraina dokonała ważnego wyboru i zmierza do integracji z Unią Europejską. Obrany przez Ukrainę kierunek zmian oznacza również reformy w funkcjonowaniu systemu transportu kolejowego – powiedział Henryk Litwin, ambasador RP w Kijowie otwierając międzynarodową konferencję „Dostęp do infrastruktury kolejowej w Ukrainie”. Dodał, że Polska może pomóc w przeprowadzeniu tych zmian.

Reforma ukraińskiej kolei pójdzie śladem Polski
Fot. kijow.msz.gov.pl

Konferencja odbyła się 19 lutego 2015 r. w Ambasadzie RP w Kijowie. Głównym jej celem było zainicjowanie debaty nt. funkcjonowania przewozów kolejowych w warunkach otwartego dostępu oraz dyskusja nt. dostępności do infrastruktury kolejowej na Ukrainie.

Spotkanie, z udziałem wiceministra infrastruktury Ukrainy A. Kawy, zgromadziło ok. 60 przedstawicieli firm przewozowych, administracji państwowej, operatorów infrastruktury kolejowej itp. W ramach paneli poruszano kwestie związane z polityką regulacyjną państwa w zakresie dostępu do infrastruktury na przykładzie Polski, prawne, organizacyjne i techniczne wyzwania wynikające z otwarcia dostępu do infrastruktury i konkurencyjnego rynku oraz problematykę związaną z kontraktowaniem usług przewozowych i procesem rozliczeń między przewoźnikiem, klientem chcącym przewieźć towar a operatorem umożliwiającym dostęp do infrastruktury.

Jak podkreślił Henryk Litwin ambasador RP w Kijowie, reforma polskiego systemu kolejowego może stanowić dla Ukrainy pewien wzór. – W Polsce reforma tego systemu zajęła wiele lat, lecz dużo się w tym czasie nauczyliśmy. Obecnie Polska dysponuje doświadczeniem i zapleczem eksperckim, które może pomóc w przeprowadzeniu zmian na Ukrainie – powiedział Henryk Litwin.

Statystyki dotyczące przewozów na obszarze Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego przedstawił dr Rościsław Domin, dyrektor ds. polityki technicznej w Kolejach Ukraińskich. Opisał także aktualne uwarunkowania prawne, które wpływają na funkcjonowanie rynku przewozów kolejowych na Ukrainie.

Polski model regulacji i działanie instytucji, która odpowiada za ustalanie stawek za dostępność do sieci kolejowej oraz zasad bezpiecznego przewozu zaprezentował z kolei Piotr Combik, dyrektor Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności Urzędu Transportu Kolejowego.

Problemy, które stoją przed firmami zajmującymi się przewozem kolejowym nakreślił Przemysław Krajewski, dyrektor handlowy CTL Logistics. Zauważył, iż problemem wielu firm jest brak zdefiniowanego klienta, któremu chce się sprzedawać usługę. Swoje doświadczenia w zakresie funkcjonowania firmy przewozowej zaprezentował również Konstantin Skorik, prezes Freightliner PL.

Konferencja została zorganizowana we współpracy z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR oraz Państwową Administracją Transportu Kolejowego Ukrainy (Ukrzalyznytsa).