Laude: będą cotygodniowe pociągi do Rosji i na Ukrainę

Laude: będą cotygodniowe pociągi do Rosji i na Ukrainę

28 lipca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W czwartym kwartale 2015 firma spedycyjna Laude Smart Intermodal (LSI) zaoferuje europejskim eksporterom cotygodniowe przewozy towarowe do Moskwy, Kijowa i Dniepropietrowska.

Fot. Rafał Wilgusiak

Od 1 sierpnia przewoźnik planuje uruchomienie  spółki zależnej na Ukrainie – Laude UA. We wrześniu zapadnie ostateczna decyzją dotycząca powołania spółki córki w Rosji. Inwestycje mają na celu wzbogacenie oferty Laude o regularne usługi transportowe na Wschodzie. Rada nadzorcza spółki zaakceptowała nakłady Laude Smart Intermodal  na inwestycje w latach 2016-2017 w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł. Ostateczny plan inwestycyjny zostanie zaprezentowany w grudniu 2015.

-Ekspansja Laude na Wschód jest jednym z elementów długofalowego planu inwestycyjnego Spółki na lata 2013-2015. W ramach planu zakupiliśmy ponad 1300 innowacyjnych, opatentowanych przez nas kontenerów oraz 123 wagony przeznaczone do ich przewozu – poinformował  Marcin Witczak, prezes Laude Smart Intermodal. Dzięki zastosowaniu opatentowanej metody przewozu te same jednostki ładunkowe mogą być wykorzystane do transportu ładunków paletyzowanych, wyrobów sypkich czy  blachy w kręgach, co powoduje, że możemy oferować usługi w bardzo konkurencyjnych cenach - dodaje.

Zdaniem przedstawicieli Laude obecna sytuacja transportu kolejowego dowodzi, że jedynym słusznym kierunkiem jego rozwoju jest eliminowanie pustych przebiegów wagonów i przejmowanie ładunków z dróg na tory.  

Z badań wynika, że największa dysproporcja w przewozach występuje w relacji kraje WNP-UE i z powrotem. Obecnie z krajów WNP surowce dostarczane są wagonami, które wracają puste, a do krajów WNP wyroby przemysłowe przewożone są ciężarówkami, które także wracają bez ładunków. Te dysproporcje chce wykorzystać spółka LSI, dla której  poza przewozem ładunków sypkich innowacyjnymi kontenerami htsyp po UE, podstawowym kierunkiem rozwoju są przewozy towarów na osi Wschód-Zachód. Polska stanowi zaś jeden z ważniejszych pomostów łączących byłe kraje WNP z Unią Europejską.