Wasiak: zrównoważony transport podstawą rozwoju

Wasiak: zrównoważony transport podstawą rozwoju

10 września 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Jednym z podstawowych warunków zwiększenia konkurencyjności UE jest rozwijanie wspólnego rynku opartego na kapitale ludzkim, innowacjach oraz utworzeniu spójnej, nowoczesnej sieci transportowej – powiedziała Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju, która była gościem XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Fot. MIR

Podczas panelu „Nowy wymiar polityki gospodarczej. Europa w globalnej grze” minister Wasiak podkreśliła, że Europa określa aktualnie model rozwoju swojej gospodarki, który zdecyduje o pozycji konkurencyjnej Starego Kontynentu na następne dziesięciolecia.

– Powinien on w większym niż dotychczas stopniu opierać się na budowie nowoczesnej gospodarki zdolnej do konkurowania na rynkach globalnych w oparciu o rosnącą innowacyjność i efektywność – mówiła szefowa resortu. Dodała, że należy zintensyfikować działania, które zapewnią zrównoważony rozwój i przełożą się na tworzenie trwałych nowych miejsc pracy.

Maria Wasiak przypomniała, że w czasie dwóch ostatnich dekad Polska stworzyła mocne fundamenty rozwoju, a 10-letnia obecność w Unii Europejskiej pozwoliła na ugruntowanie przemian rynkowych. – Stworzyliśmy stabilne ramy makroekonomiczne rozwoju, które pozwoliły na włączenie się Polski w budowanie konkurencyjnej gospodarki europejskiej – zaznaczyła. Było to możliwe m.in. za sprawą realizacji prorozwojowej polityki spójności, dzięki której Polska rozwija się szybciej i stabilniej. – Jest ona nie tylko dobrym narzędziem do walki z kryzysem, ale stanowi też pewne i stabilne źródło finansowania inwestycji prorozwojowych – powiedziała minister Wasiak.

Minister odniosła się także do wyzwań w obszarze wspólnej polityki transportowej UE. – Utworzenie spójnej, nowoczesnej sieci transportowej, zapewniającej dostęp do wszystkich regionów Unii, jest podstawowym warunkiem zwiększenia konkurencyjności europejskiego systemu transportowego – podkreśliła. Do kluczowych wyzwań zaliczyła m.in.: ograniczanie kosztów i czasu transportu, przy jednoczesnej poprawie efektywności energetycznej oraz potrzebę rozwoju multimodalności transportu.

Minister Wasiak zadeklarowała gotowość Polski do aktywnego uczestnictwa w wypracowywaniu na forum UE rozwiązań dotyczących finansowania polityki spójności po roku 2020 w kontekście dyskusji na temat przeglądu wieloletnich ram finansowych 2014-2020 i przyszłości unijnego budżetu. – Nasze doświadczenia związane z tworzeniem systemu zarządzania rozwojem kraju oraz inwestowaniem środków unijnych, mogą stanowić cenny wkład do kreowania modelu polityki rozwoju UE – podsumowała.

Szefowa MIR uczestniczyła także w Europejskim Forum Młodych Liderów, które po raz dziesiąty odbywa się w Nowym Sączu. Wzięła udział w panelu „Jak uczynić Europę bardziej konkurencyjną we współczesnym świecie? Kluczowe składniki sukcesu”.

Polska stawia na innowacje i osoby młode. Wyzwaniem dla naszego kraju jest tworzenie i umacnianie warunków funkcjonowania stabilnej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki, która będzie wykorzystywać nowoczesne technologie oraz kapitał intelektualny. Zarówno na poziomie unijnym, w strategii Europa 2020, jak i w krajowych dokumentach strategicznych, podkreślamy potrzebę ukierunkowania wsparcia na wzrost inteligentny, czyli oparty na inwestycjach w edukację, badania naukowe i innowacje – zaznaczyła w swoim wystąpieniu minister Maria Wasiak.