Dwa dodatkowe Impulsy dla Zachodniej Grupy Zakupowej

Dwa dodatkowe Impulsy dla Zachodniej Grupy Zakupowej

20 listopada 2015 | Źródło: Newag
PODZIEL SIĘ

Dzisiaj w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie podpisana została umowa na dostawę dwóch dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z rodziny Impuls 31 WE, przewidzianych jako opcja zgodnie z pierwotną umową, podpisaną w listopadzie 2013 roku. Do tej pory Newag dostarczył w sumie 14 pojazdów, z czego 12 przeznaczonych dla Zachodniego Pomorza i 2 dla Lubuskiego. Termin dostawy dwóch dodatkowych pojazdów to koniec grudnia br.

Fot. Przemysław Szkatuła

Pro­du­ko­wane przez Newag Impulsy to jed­ne z naj­no­wo­cze­śniej­szych tego typu pojazdów szy­no­wych w Pol­sce. Są to pojazdy czteroczłonowe, niskopodłogowe i jednoprzestrzenne.

Impulsy w pełni spełniają oczekiwania naszych pasażerów i zmieniają opinię o podróży koleją. Pociągi gwarantują naszym mieszkańcom przede wszystkim wygodę i komfort, ale także krótszy czas podróży – podkreślał Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Zdaniem marszałka inwestycja to efekt konsekwentnego stawiania w regionie na kolej. – Kończymy największy w historii projekt kolejowy na Pomorzu Zachodnim. W nowej perspektywie powinniśmy zakończyć proces wymiany eksploatowanego taboru – przekonywał marszałek.

Dwa nowe Impulsy posłużą do obsługi ruchu międzywojewódzkiego. Pojazdy wyposażone są m.in. w pełny monitoring wnętrza, klimatyzację, nowoczesny system informacji pasażerskiej, WIFI i dwie toalety, w tym jedną przystosowaną dla osób niepełnosprawnych zgodną z TSI PRM. Wnętrze pojazdu zostało dostosowane do przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się – zastosowano pomosty, szerokie przejazdy oraz miejsce do przewozu wózków i rowerów. Nowoczesny wygląd przestrzeni pasażerskiej uzyskano dzięki zastosowaniu modułowych paneli, oświetleniu wykonanym w technologii LED oraz komfortowym fotelom.

– Bardzo cieszę się, że obydwa województwa zdecydowały się na skorzystanie z opcji i zamówiły u nas po jednym pojeździe. Z doświadczenia wiemy, że Impulsy są bardzo chwalone nie tylko przez pasażerów podróżujących na trasach województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego – powiedział Zbigniew Konieczek, prezes Newagu. – Muszę podkreślić, że Impulsy eksploatowane w ramach Zachodniej Grupy Zakupowej osiągają współczynnik niezawodności na poziomie 99%, co świadczy o ich wysokim europejskim standardzie.

Każdy z zamówionych elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls mieści 436 pasażerów, w tym 208 na miejscach siedzących w układzie otwartym. W związku ze specyficznymi wymaganiami zamawiającego w Impulsach dla ZGZ, w strefach wejścia zamontowane zostały dodatkowe drzwi prowadzące do przestrzeni pasażerskiej.

Kon­trakt reali­zo­wany jest w ramach wspól­nego przed­się­wzię­cia woje­wództw: Zachod­nio­po­mor­skiego i Lubu­skiego, w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Infra­struk­tura i Środo­wi­ska 2007 – 2013; „Zakup pasa­żer­skiego taboru kole­jo­wego do obsługi połą­czeń mię­dzy­wo­je­wódz­kich orga­ni­zo­wa­nych przez woje­wódz­twa: Lubu­skie i Zachod­nio­po­mor­skie”. Koszt dwóch dodatkowych pojazdów to 42 804,00 złotych brutto, a całkowity koszt realizacji projektu, po podpisaniu Aneksu, wynosi brutto 340 791 962,53 złotych.