UTK wydał pierwsze w Polsce zezwolenie dla systemu ETCS poziomu 2

UTK wydał pierwsze w Polsce zezwolenie dla systemu ETCS poziomu 2

04 marca 2016 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał pierwsze w historii polskiej kolei zezwolenie dla Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS) poziomu 2 wraz z interfejsami do urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz systemem GSM-R.

Fot. PKP PLK

ETCS jest częścią wdrażanego w Unii Europejskiej systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System), który ma zapewnić interoperacyjność transportu kolejowego, co w konsekwencji prowadzi do możliwości swobodnego poruszania się pociągów na terenie sieci kolejowych poszczególnych państw (właścicieli infrastruktury), bez konieczności zatrzymywania się na granicach oraz wymiany lokomotyw, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Zezwolenie zostało wydane 3 marca 2016 r. dla podsystemu strukturalnego Sterowanie – urządzenia przytorowe w zakresie systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 (wraz z interfejsami do urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz systemem ERTMS/GSM-R) zainstalowanego na odcinku Legnica - Bielawa Dolna linii kolejowej E30 wraz ze stacjami Legnica, Miłkowice, Chojnów, Okmiany, Bolesławiec, Zebrzydowa, Węgliniec oraz Bielawa Dolna. Przytorowy system ERTMS/ETCS poziomu 2 jest systemem automatycznego sterowania jazdy pociągiem wykorzystującym transmisję danych poprzez cyfrowy kanał radiowy w systemie ERTMS/GSM-R.

Przypomnijmy, że zezwolenie na eksploatację jest zwieńczeniem testów systemu ETCS poziomu 2 trwających od sierpnia 2014 r. Udział w nich brały dwie lokomotywy EP09 z urządzeniami pokładowymi ETCS i GSM-R. W czasie badań sprawdzano poprawność działania systemu, zaś pracownicy PLK okresowo wykonywali pomiary poziomu pokrycia radiowego sygnałem GSM-R szlaku linii E30. Co ważne, wiedza zdobyta podczas testów posłuży do wdrożenia technologii w innych miejscach na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe - na początek w głównych korytarzach transportowych, będących częścią TEN-T.

Poziom 2 systemu ETCS charakteryzuje się przekazywaniem zezwoleń na jazdę drogą radiową do urządzeń pokładowych (z użyciem systemu GSM-R, posiadającym zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji wydane przez Prezesa UTK 19 marca 2014 r.). Zezwolenia na jazdę w tym systemie wypracowywane są i przekazywane przez Radiowe Centra Radiowe. Do lokalizacji pojazdu służą natomiast tzw, eurobalisy stałe. 

Zgodnie z certyfikatem weryfikacji WE, wydanym przez jednostkę notyfikowaną – Instytut Kolejnictwa, wyżej określony podsystem, jest zgodny z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności i spełnia wymogi bezpieczeństwa.