Port Rotterdam szuka możliwości rozwoju intermodalu w Polsce

Port Rotterdam szuka możliwości rozwoju intermodalu w Polsce

11 maja 2016 | Źródło: Port Rotterdam
PODZIEL SIĘ

Między Polską a portem w Rotterdamie powstaje coraz więcej połączeń multimodalnych. Stwarza to większe możliwości dla rodzimych spedytorów i dostawców usług logistycznych, ponieważ kraje europejskie są najważniejszymi partnerami handlowymi Polski. Ponadto, eksport z naszego kraju stale rośnie. Delegacja dostawców usług z Rotterdamu w tym tygodniu odwiedza Poznań, aby naświetlić polskim partnerom perspektywy rozwoju transportu intermodalnego tj. drogowy/żegluga bliskiego zasięgu oraz kolejowy/żegluga bliskiego zasięgu.

Fot. Port Rotterdam

W ubiegłych latach polska gospodarka odnotowała znaczny wzrost na tle strefy euro i przewiduje się, że trend ten utrzyma się w najbliższych latach. W związku ze wzrostem gospodarczym wciąż rośnie zapotrzebowanie na towary luksusowe. W Polsce również produkuje się coraz więcej i eksport rośnie. Port w Rotterdamie może odegrać tu rolę jako węzeł logistyczny, kolejowy, dalekomorski i morski bliskiego zasięgu w Europie. Spotkanie Seminar & Business Event, odbywające się 12 maja, ma także wykazać, że jeśli chodzi o magazynowanie i przeładunek oraz przewóz towarów, Rotterdam jest opcją zapewniającą polskim przedsiębiorstwom oszczędność kosztów i czasu.

Poza seminarium goście z Polski będą mieli okazję do nawiązania kontaktów z rotterdamskim światem portowym. Aż jedenaście przedsiębiorstw udaje się do Polski, aby spotkać się z polskimi przedsiębiorstwami i zacieśnić więzy. Mimo iż delegacja z Rotterdamu chętnie osobiście naświetli możliwości portów w Rotterdamie podczas spotkania networkingowego, już teraz wszystkie strony mogą same nawiązać ze sobą kontakt. Dzięki innowacyjnej stronie internetowej Rotterdam Port Connector można odnaleźć ponad 500 usługodawców z portów Rotterdam, Moerdijk i Dordrecht, którzy są dostępni i mogą odpowiedzieć na każde pytanie z dziedziny logistyki.