Barter stara się o 70 mln zł na rozbudowę terminalu w Sokółce

Barter stara się o 70 mln zł na rozbudowę terminalu w Sokółce

30 stycznia 2017 | Źródło: Barter
PODZIEL SIĘ

Spółka Barter planuje zainwestować nawet 70 mln zł w rozbudowę terminalu przeładunkowego w Sokółce. Firma skupia się też zwiększeniu tranzytu kolejowego przez przejście Kuźnica-Bruzgi.

Fot. Barter

Docelowo zarząd spółki chce stworzyć w Sokółce terminal intermodalny dla małych i średnich przedsiębiorstw, przystosowany do obsługi ładunków kontenerowych przewożonych transportem kombinowanym, m.in. kolejowym i drogowym. Firma wystąpiła już z wnioskiem o unijne dofinansowanie  inwestycji wartej  blisko 70 mln zł brutto. W planach jest m.in. budowa kolejnej bocznicy i rozbudowa infrastruktury towarzyszącej – hali nawozowej  i punktów usługowych dla klientów intermodalnych, a także zakup i modernizacja sprzętu przeładunkowego.    

Do inwestycji zachęca firmę wzrost kolejowych przewozów realizowanych przez Barter przez przejście Bruzgi - Kuźnica. – Szczególnie dynamicznie, bo o ponad 80 proc. w stosunku do roku 2015 wzrosła liczba przewozów jednowagonowych, co świadczyć może o prężności działania małych i średnich firm, prowadzących wymianę towarową z WNP i Azją – mówi Wiesław Treszczotko, kierownik działu logistyki kolejowej Barter.

W sumie wolumen wszystkich przewozów w roku 2016 wzrósł o ok. 20 proc. a dzięki optymalizacji procesu przewozowego wskaźnik liczby przewiezionych ton na kilometr wzrósł z 25 w r. 2015 do 38 ton w 2016. Rosła też liczba przeładunków w sokólskim terminalu spółki w eksporcie, imporcie, czy tranzycie. Zmieniała się też ich struktura, głównie na rzecz materiałów ekologicznych - od 2015 roku liczba przeładunków zrębka zwiększyła się o 54 proc. Z roku na rok spada natomiast ilość przewożonego węgla.   
W 2017 roku spółka przewiduje dalszy, około 20-procentowy wzrost wolumenu wszystkich przewozów. W planach jest też intensyfikacja przeładunków zrębków – o 20-30 proc. 

Barter prognozuje wzrost znaczenia przejścia kolejowego w Kuźnicy m.in. ze względu na rozbudowę infrastruktury drogowej po obu stronach granicy (S8, S19 i M06), co ułatwi transport do przejścia kolejowego w Kuźnicy. – To efekt synergii, który będzie stymulował rozwój transportu zarówno drogowego, jak i kolejowego przez to przejście graniczne – podsumowuje Wiesław Treszczotko.