PLK modernizuje stację Jaworzno Szczakowa

PLK modernizuje stację Jaworzno Szczakowa

16 lutego 2018 | Źródło: PKP PLK/ŁK
PODZIEL SIĘ

PLK informuje o postępach prac przy opóźnionej o wiele lat modernizacji linii Kraków - Katowice. Na odcinka Jaworzno Szczako - Trzebinia trwa wymiana torów, urządzeń sterowania i sieci trakcyjnej oraz przebudowa stacji i przystanków.

Fot. PKP PLK

Na stacji Jaworzno Szczakowa trwają prace związane z przebudową peronów (nr 2 i nr 3) i obiektów inżynieryjnych. Perony zostaną podwyższone, co znacznie ułatwi podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągów oraz będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dojście na perony zapewni przebudowywane przejście pod torami. Zostanie wyposażone w 2 windy (od strony miasta i na peron 2). Ponadto na peronach zostaną zamontowane nowe 200 m wiaty, ławki, gabloty informacyjne. Będzie nowe nagłośnienie i wizualna informacja dla podróżnych. Stacja w Jaworznie Szczakowej  oraz przystanki osobowe w Jaworznie Ciężkowicach i Balinie będą przystosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Na stacji w Jaworznie Szczakowej powstaje lokalne centrum sterowania. Na odcinku Jaworzno Szczakowa – Trzebinia kontynuowane są prace przy budowie wiaduktów drogowych w ciągu ul. Bukowskiej i Mroczka (Jaworzno ) oraz w Balinie. Wiadukty zastąpią przejazdy kolejowo - drogowe.

Na stacji Jaworzno Ciężkowice postępuje budowa przejścia pod torami oraz nowego peronu, a na przystanku Balin kładki dla pieszych. Prace na tym odcinku obejmują 33 obiekty inżynieryjne, w tym 5 przepustów ekologicznych tworzących system przejść dla płazów. Prace między stacjami Jaworzno Szczakowa – Trzebinia ruszyły w czerwcu 2017 r. 

Efektem prac PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będzie poprawa komfortu i bezpieczeństwa obsługi podróżnych na stacji Jaworzno Szczakowa oraz na przystankach osobowych w Jaworznie Ciężkowicach i w Balinie.

Efektem inwestycji będzie podniesienie prędkości z 60km/h do 160 km/h. Zakończenie prac na odcinku Jaworzno Szczakowa - Trzebinia planowane jest w I kwartale 2019 r. Koszt modernizacji odcinka to 296 milionów złotych netto.

Na linii Katowice – Kraków zakończenie wszystkich prac planowane jest w czerwcu 2020 r. Wówczas najszybsze pociągi pokonają trasę w ok. 1 godzinę. Wartość projektu Katowice - Kraków to ok. 2,0 mld złotych netto. Projekt na linii E30 Katowice – Kraków realizowany jest w ramach unijnego instrumentu finansowego CEF „Łącząc Europę”.